Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Det 2-årige masterprogrammet i arkitektur ved NTNU bygger videre på en bachelorgrad i arkitektur og utgjør 120 studiepoeng totalt. En dyktig arkitekt kombinerer kunstnerisk og vitenskapelig kompetanse i sitt arbeid. Utdanningen legger betydelig vekt på arbeid med prosjektoppgaver under tett veiledning der ideutvikling, estetikk, holdbarhet og samfunnsnytte står sentralt. Prosjektoppgavene spenner fra fullskalabygging av mindre prosjekter til utforming av boligbebyggelse, offentlige bygninger og byer. Prosjektoppgavene kombineres med undervisning i ulike kunnskaps- og ferdighetsfelt. Emnene og masteroppgaven, gir anledning til spesialisering og fordypning. Arkitektutdanningen ved NTNU ble etablert i 1910 og er Norges eldste og største arkitektutdanning. Utdanningen trekker veksler på undervisernes egen arkitekturpraksis og -forskning, gode internasjonale forbindelser og det omfattende fagmiljøet ved NTNU for øvrig. Fakultet for arkitektur og design ligger i den internasjonale forskningsfronten innen en rekke fagfelt.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i arkitektur

Alle utdanninger innen