Nøkkelinformasjon

Logo Nordland fagskole
Logo Nordland fagskole

Lærested

Studiested

Svolvær
Narvik
Mosjøen
Stjørdal

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Studiet er gratis

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Velg alternativ

Narvik, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-REI-ROP0002

Studiested

Narvik

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20396-7

Svolvær, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-REI-ROP0002

Studiested

Svolvær

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20396-14

Mosjøen, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-REI-ROP0002

Studiested

Mosjøen

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

20396-24

Om studiet

Deltidsstudiet Reiseliv og opplevelser (60 studiepoeng) tilbys i Svolvær, Narvik og Mosjøen i Nordland, samt Stjørdal i Trøndelag. Tilbudet er en høyere yrkesrettet utdanning for deg som har fullført videregående opplæring eller har relevant yrkeserfaring for realkompetansevurdering.

Deltidsstudiet REISELIV OG OPPLEVELSER passer for deg som:

 • ønsker å jobbe innen reiseliv- og opplevelsesnæringene eller beslektede næringer, som for eksempel handel, transport, forvaltning eller annen serviceyting  
 • allerede jobber i næringene og som ønsker økt kompetanse
 • som ønsker å starte opp egen virksomhet innen opplevelsesbasert reiseliv

Studiet er organisert i bolker hvor du tar ett emne av gangen - som gir et svært godt grunnlag for dybdelæring. På slutten av emnet gjennomføres det en avsluttende vurdering før du går videre til neste emne. Hvert emne har vanligvis en 3-5 dagers fysisk samling på studiestedet du er tilknyttet, mens resten av læringsarbeidet gjennomføres digitalt. I hvert emne er det en integrert praksisperiode som gjennomføres i bedrift eller eget utviklingsprosjekt.

Studieplanen inneholder 6 emner med totalt 60 studiepoeng over 2 år:

 • Reiseliv og destinasjonskunnskap (10 sp)
 • Vertskapsrollen (10 sp)
 • Opplevelsesdesign (10 sp)
 • Entreprenørskap og innovasjon (10 sp)
 • Kommunikasjon og formidling (10 sp)
 • Markedsføring, merkevarebygging og salg (10 sp)

 

Hovedmålet med utdanningstilbudet er å sikre velkvalifiserte og motiverte medarbeidere til reiseliv- og opplevelsesnæringene lokalt, regionalt og nasjonalt.  Behovet for kompetente medarbeidere er vel dokumentert, blant annet i NHOs kompetansebarometer hvert år.  Studenten skal kunne gå rett ut i arbeid etter fullført studium og bidra til å gi våre gjester autentiske kvalitetsopplevelser.

Det jobbes med et tilbud for studiet på Innlandet.

Opptakskrav

Man kan søke opptak til årsstudiet Reiseliv og opplevelser på bakgrunn av formalkrav eller realkompetansevurdering

Formalkrav:

Generell studiekompetanse

Fagbrev innen:

 • Restaurant og matfag
 • Salg, service og reiseliv
 • Naturbruk
 • Informasjonsteknologi & medieproduksjon
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Helse- og oppvekstfag

Realkompetanse

Søkere som ikke oppfyller kravene over kan søke opptak via realkompetanse dersom søker er 23 år eller eldre i opptaksåret. I en realkompetansevurdering gjør skolen en vurdering av kandidaten basert på dokumentasjon av all kompetanse som du har skaffet deg gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte. Andre fagbrev enn de som er nevnt over vil også være en del av en realkompetansevurdering. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve i løpet av det påfølgende semesteret etter opptaksfristen kan tildeles plass på vilkår av bestått prøve. Søkere med bachelorutdanning innen relevante fagområder kvalifiserer også for opptak til studiet.

Studiet kan kombineres med relevant læretid.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen