Nøkkelinformasjon

Logo Nordland fagskole
Logo Nordland fagskole

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-MAO0007

Antall studieplasser

24

Søknadskode (SO)

20396-11

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Maritime fag. Utdanningens hensikt er å utdanne maskinoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Utdanningen gir deg opplæring på ledelsesnivå i maskineri, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Fordypningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, førstemaskinist og maskinsjef.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det det kan kreves politiattest og at det er krav om helseattest for å kunne tjenestegjøre ombord

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som motormann.

Eller realkompetanse, se  Lovdata: Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Nordland fagskole -  § 2-2. Opptakskrav

For opptak direkte til andre studieår se opptaksregler på Samordna opptak

 

 

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen