Nøkkelinformasjon

Logo Nordland fagskole
Logo Nordland fagskole

Lærested

Studiested

Bodø
Mo i Rana
Narvik

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-HAA0007

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20396-19

Om studiet

Høyere yrkesfaglig utdanning innen helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskoleutdanning i eldre og livsmestring gir studentene grunnleggende kompetanse i gerontologi og geriatri.

Utdanningen gir studentene kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre, blant annet gjennom hverdagsmestring. Studiet gir kompetanse i å veilede eldre til mestring og aktiv problemløsning. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i eldre og livsmestring kan arbeide helsefremmende og bidra til å forebygge sykdommer, lidelser og skader hos eldre. De har kompetanse til å kartlegge lidelser, samt å planlegge, organisere og iverksette pleie- og omsorgstiltak. Kompetansen bidrar også til en systemforståelse og kunnskap om hvordan helsetjenester til eldre er organisert. De kan veilede medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper.

Mer informasjon opptak til de ulike studiestedene på www.samordnaopptak.no

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert med samlinger. Det er en fysisk samling på definert studiested i semesteret. Øvrige læringsaktivitet foregår på nett.

Studiet har halv progresjon, og går over to år.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole (helsefagarbeider, ambulansearbeider, helsesekretær)
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Tilleggsinformasjon

Studiet har en fysisk samling på fire dager i semesteret på studiestedet, resterende digitalt. Alle arbeidskrav er veiledet av lærer.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen