Fakta

Lærested:
Sted:
Stjørdal
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
5

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Traktor er opprinnelig ment å være et avansert arbeidsredskap for landbruket, men har i dag mange ulike bruksområder knyttet til vegrelatert bruk. Traktoren blir brukt som arbeidsredskap både i anleggsvirksomhet, vegvedlikehold og i transport. I tillegg ser vi i økende grad traktor som framkomstmiddel for ungdom, og spesielt er traktorregistrerte ATV og UTV vanlig. Dette krever en høy bevissthet rundt de ulike maskinenes bruksegenskaper, bevissthet i brukerens motivasjon til sikker håndtering både på og utenfor veg, og bevissthet rundt den generelle sikkerhetskultur brukerne av de ulike maskinene innehar. Spesialutdanning for trafikklærere i klasse T setter primært søkelyset på opplæring knyttet til vegrelatert bruk av traktor. Ervervelse av førerkort klasse T er underlagt kravene i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. kapittel 15.

Spesialutdanningen retter seg mot de som ønsker å drive førerkortopplæring klasse T. Når denne delen er avsluttet skal studenten kunne planlegge organisering og gjennomføring av opplæring klasse T gjennom å ha utviklet nødvendig kunnskap, innsikt og forståelse når det gjelder traktor i samfunnet, kjøretøyteknologi, føreropplæring på traktor og tilstrekkelig praktisk kjøreferdighet.

Traktor er ment å være et avansert arbeidsredskap for landbruket. Men vi ser økende grad også veirelatert bruk. Traktoren blir brukt som arbeidsredskap både i anleggsvirksomhet, veivedlikehold og transport. Dette krever en høy bevissthet rundt maskinens bruksegenskaper, bevissthet i brukeren sin motivasjon til sikker håndtering, og bevissthet rundt den generelle sikkerhetskultur som brukere av slike arbeidsmaskiner innehar. Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som skal være trafikklærer i førerkortklasse T, og setter primært fokus på opplæring knyttet til veirelatert bruk. Ervervelse av førerkort klasse T er underlagt kravene i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m Kapittel 15.

Læringsarbeidet vil veksle mellom forelesninger, individuelle studier, arbeid i grupper, feltarbeid, praktiske øvinger og veiledning. Det legges vekt på utstrakt samarbeid mellom fagpersonale og studentene. Studentene skal ta betydelig ansvar for egen læring gjennom selvstendig arbeid. Derfor vil en studentorganisert undervisning bli brukt i gjennomføringen av studieplanen.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til spesialutdanningen krever

 • Godkjenning som trafikklærer i klasse B
 • Førerrett i klasse T i minst 3 år (Inklusive kode 141 og 142)
 • Godkjent kurs i sikring av last i henhold til Trafikkopplæringsforskriftens § 27.2

Har du førerrett for klasse T gjennom klasse BE (dvs. kode 144 eller kode 148) eller gjennom klasse C (kode 143) må du gjennomføre obligatorisk opplæring og førerprøve for klasse T før du kan søke opptak til studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap knyttet til førerkortopplæringen klasse T
 • Har kunnskap om ulike traktorers oppbygging, konstruktive egenskaper og fysiske lover
 • Har kunnskap om ulykker og helserisiko knyttet til bruk av traktor innen så vel veg som i landbruk og anlegg

Ferdighet

Kandidaten

 • Kan føre traktor med tilhenger og arbeidsredskap på en effektiv, miljøbevisst og trygg måte
 • Kan legge på kjettinger og kople relevant arbeidsutstyr og tilhenger på en trygg og effektiv måte
 • Kan planlegge, gjennomføre og videreutvikle undervisning i tråd med gjeldende forskrifter og planer
 • Kan anvende relevante arbeidsmåter for læring og undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har trafikk-og traktorfaglig, etisk og didaktisk kompetanse egnet til å motivere førerkortelever til å tilegne seg en bærekraftig føreridentitet
 • Kan utveksle sysnpunkter og drøfte bruk av traktor med tanke på risikoforhold, helse, miljø og bærekraft
 • Har endringskompetanse og kan bidra i trafikkskolens arbeid med å utvikle god relevant undervisning for opplæring av traktorførere

Kvalifikasjon/tittel

Generell kvalifikasjon < 10 SP

Alle utdanninger innen