Fakta

Lærested:
Sted:
Levanger
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Desentralisert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Har du lyst til å lære mer om hvordan biologiske, fysiske og psykologiske faktorer påvirker ferdigheter og prestasjoner i ulike utholdenhetsidretter, og samtidig satse på en karriere innen langrenn eller skiskyting? Da er dette studiet noe for deg! Studiet er lagt til Meråker og er et deltidsstudium tilrettelagt for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og andre utholdenhetsidretter.Meråker er snøsikkert om vinteren og har et aktivt skiidrettsmiljø knyttet til Meråker videregående skole. Nord universitet samarbeider med den videregående skolen, og her får du svært gode treningsforhold til alle årstider.

Studieprogrammets emner vil inneholde varierte arbeidsformer, alt fra teoretiske gjennomganger, video/dataanalyse, prosjekt, testing og praktisk orienterte treningsøkter. Generelt legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og bruk av IKT.

Studiet er lokalisert til Meråker og er et deltidsstudium, tilrettelagt for toppidrettsutøvere - primært innen langrenn og andre utholdenhetsidretter. Tas samtidig med idrett årsenhet, deltid.

Meråker er snøsikkert om vinteren og har et aktivt skiidrettsmiljø knyttet blant annet til Meråker videregående skole. Nord universitet samarbeider med den videregående skolen, og her får du svært gode treningsforhold til alle årstider.

Arbeidet med studiet vil i stor utstrekning innebære spesialisert virksomhet fra emneområdet langrenn og skiskyting. Vitenskapsbaserte basisemner fra bevegelseslære og biomekanikk, fysiologi, sosiologi og psykologi vil utdype det praktiske lærestoffet. Utviklings- og fornyingsoppgaver vil være en viktig del av trenerfunksjonen. Studenten skal møte metodiske, pedagogiske og faglige utfordringer knyttet til utviklingsarbeid i langrenn og skiskyting. De ulike emnene vil inneholde varierte arbeidsformer, alt fra teoretiske gjennomganger, video/dataanalyse, prosjekt, testing og praktisk orienterte treningsøkter. Generelt legges det stor vekt på studentaktive læringsformer og bruk av IKT i treningsplanlegging og treningsdagbokføring.

Undervisningsopplegg

Desentralisert undervisning

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.https://www.nord.no/no/studier/opptak/generellstudiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Alle studenter som får opptak på Årsenhet idrett Meråker blir automatisk meldt opp til studieprogrammet ferdighet og prestasjonsutvikling på 30 stp. Hvis studenten ønsker å melde seg av emnene i ferdighet og prestasjonsutvikling kan dette gjøres på studentweb.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

  • Kunne anvende og reflektere over sentrale teorier innenfor naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner som har innflytelse på prestasjon i idrett og fysisk aktivitet.
  • Har dyp kunnskap om idrettens teori.

FERDIGHETER

Studenten

  • Kan analysere og forstå krav i ulike idretter på høyt nivå i idrett med utgangspunkt i teori.
  • Kan vise høy egenferdighet i utvalgt idrett.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

  • Har evne til å analysere og forstå ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett ut fra teorier innen naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige teorier.
  • Har evne til å analysere utvalgt idrett ut fra naturvitenskapelige emner i idrett.

Videre studier

Studiet kan inngå som en del av Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, eller en selvvalgt bachelorgrad, som kan også være grunnlag for opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, mastergradsstudium ved Nord universitet, eller tilsvarende masterstudier ved andre høgskoler/universitet. Studiet kan også tas som en selvstendig enhet.

Karrieremuligheter

Studiet er rettet mot trenere på alle nivå og i alle idrettsgrener for ungdom og voksne.

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg teoretisk og analytisk kunnskap om begrensninger og muligheter ved trening for ferdighets- og prestasjonsutvikling.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen