Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
20

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Hvordan reagerer mennesker fysiologisk og kognitivt i ekstreme miljøer? I dette kurset er feltbasert erfaring og praktiske øvelser sentrale begreper. Du vil lære om fysiologiske og psykologiske reaksjoner på ekstreme miljøer mens du for eksempel bygger snøhuler, svømming/bading i åpent vann, skigåing, vintervandring og isklatring .

Semesterprogrammet “Ekstreme Environments” består av emnet “Ekstreme Environments” (20 stp) og kan kombineres med ett av følgende emner: “Sports Nutrition” (10 stp) eller “Norwegian for Foreigners” (10 stp).

Kurset “Ekstreme Environments” dekker følgende områErfaringer og kunnskap om aktiviteter i ekstreme miljøer.Mekanismer for kroppstemperaturregulering og de akutte fysiologiske responsene ved eksponering for et bestemt miljø.Psykologiske og sosiale effekter av aktiviteter i ekstreme miljøerAkklimatisering av kroppen som svar på gjentatt eksponering for et bestemt miljø.Ferdigheter som issvømming, isklatring; iglobygging og ulike aktiviteter i ekstreme miljøer vil bli gjennomført.Lære om naturlige omgivelser i ekstreme miljøer og naturens tilpasninger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Gi en feltbasert opplevelse av menneskets fysiologiske og psykologiske reaksjoner på trening under utvalgte miljøforhold.
 • Vurdering av de akutte fysiologiske responsene.
 • Trening og prestasjon i forskjellige miljøer.
 • Ferdigheter og strategier som mennesker kan bruke for å motvirke negative effekter av ekstreme miljøer.
 • Kurset vil gi studentene ferdighetene som kreves for å gi råd til enkeltpersoner om forberedelsene som er nødvendige for å utføre fysisk aktivitet i disse miljøene.
 • Forståelse for sosiale, psykologiske og fysiologiske utfordringer ved å leve og trene i ekstreme miljøer slik som i Nord-Norge.
 • Forstå hvordan man samhandler med andre og naturen i ekstreme miljøer.

Læringsutbytte

 • Kunne diskutere menneskelige fysiologiske og psykologiske reaksjoner på akutt og kronisk eksponering for forskjellige (f.eks. kald luft og vann) miljøer.
 • Vite hvordan man vurderer effekten som ulike miljøer har på kroppens respons på å tilpasse seg og prestere.
 • Kunne bruke fysiologiske og psykologiske måleteknikker for å måle effekten på ytelse under ekstreme forhold og demonstrere ferdigheter som kan dempe slike effekter.
 • Ha kunnskap om og kunne diskutere sosiale og psykologiske aspekter ved å leve i ekstreme miljøer.
 • Utvikle forståelse for og ha respekt for naturen i ekstreme miljøer.

Utveksling

Ingen utenlandsstudier. Emnet tilbys på engelsk for både norske og internasjonale studenter.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 20 SP

Alle utdanninger innen