Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
20

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

12. januar 2024.

Om studiet

Hvordan reagerer mennesker fysiologisk og kognitivt i ekstreme miljøer? I dette kurset er feltbasert erfaring og praktiske øvelser sentrale begreper. Du vil lære om fysiologiske og psykologiske reaksjoner på ekstreme miljøer mens du for eksempel bygger snøhuler, svømming/dykking i åpent vann, skigåing, vintervandring og isklatring .

Semesterprogrammet “Ekstreme Environments” består av emnet “Ekstreme Environments” (20 stp) og kan kombineres med ett av følgende emner: “Sports Nutrition” (10 stp) og/eller “Norwegian for Foreigners” (10 stp).

Emnet dekker følgende områder: Erfaringer og kunnskap om aktiviteter i ekstreme miljøer. Mekanismer for kroppstemperaturregulering og de akutte fysiologiske responsene ved eksponering for et bestemt miljø. Psykologiske og sosiale effekter av aktiviteter i ekstreme miljøer Akklimatisering av kroppen som svar på gjentatt eksponering for et bestemt miljø. Ferdigheter som issvømming, isklatring; iglobygging og ulike aktiviteter i ekstreme miljøer vil bli gjennomført. Lære om naturlige omgivelser i ekstreme miljøer og naturens tilpasninger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Læringsutbytte

Kunnskaper og ferdigheter

 • Gi en feltbasert opplevelse av menneskets fysiologiske og psykologiske reaksjoner på trening og fysisk aktivitet under utvalgte miljøforhold.
 • Vurdering av de akutte fysiologiske responsene.
 • Trening og prestasjon i forskjellige miljøer.
 • Ferdigheter og strategier som mennesker kan bruke for å motvirke negative effekter av ekstreme miljøer.
 • Kurset vil gi studentene ferdighetene som kreves for å gi råd til enkeltpersoner om forberedelsene som er nødvendige for å utføre fysisk aktivitet i disse miljøene.
 • Forståelse for sosiale, psykologiske og fysiologiske utfordringer ved å leve og trene i ekstreme miljøer slik som i Nord-Norge.
 • Forstå hvordan man samhandler med andre og naturen i ekstreme miljøer.

Læringsutbytte

 • Kunne diskutere menneskelige fysiologiske og psykologiske reaksjoner på akutt og kronisk eksponering for forskjellige (f.eks. kald luft og vann) miljøer.
 • Vite hvordan man vurderer effekten som ulike miljøer har på kroppens respons på å tilpasse seg og prestere.
 • Kunne bruke fysiologiske og psykologiske måleteknikker for å måle effekten på ytelse under ekstreme forhold og demonstrere ferdigheter som kan dempe slike effekter.
 • Ha kunnskap om og kunne diskutere sosiale og psykologiske aspekter ved å leve i ekstreme miljøer.
 • Utvikle forståelse for og ha respekt for naturen i ekstreme miljøer
 • Kunne ta stilling til etiske problemstillinger relatert til aktiviteter i naturen

Utveksling

Ingen utenlandsstudier. Emnet tilbys på engelsk for både norske og internasjonale studenter.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 20 SP

Alle utdanninger innen