Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204473
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204473

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Er du interessert i internasjonal markedsføring, merkevarebygging og handel? Høres det spennende ut å jobbe internasjonalt? Dette studiet gir deg solide kunnskaper om merkevarebygging, markedskommunikasjon, salg, konsumentadferd og logistikk på en internasjonal arena. Kombinert med bedriftsøkonomiske emner og språk, gir studiet kandidatene et godt grunnlag for å forstå og jobbe i de internasjonale markedene.

Programmet i internasjonal markedsføring har som formål å sikre kandidatene en bred og solid forståelse for hvilke utfordringer organisasjoner står overfor når de spesielt ønsker å selge sine produkter til internasjonale markeder. Normert studietid er tre år. Programmet sikrer kandidaten bred kunnskap innenfor fagområdene markedsføring, økonomi og administrasjon. Kandidaten gis gode muligheter både for å studere og/eller ha praksisopphold i utlandet. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

https://www.nord.no/no/studier/opptak/generellstudiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må kunne relateres til fagområdene økonomi, administrasjon, markedsføring eller organisasjonsarbeid.

Andre spesielle faglige krav: Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Realkompetansesøkere oppfordres til å søke på Årsstudium i økonomi og ledelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale begreper, modeller, strategier og teoretiske perspektiver en organisasjon kan benytte seg av for å markedsføre sine produkter og tjenester mot nasjonale og internasjonale markeder og segmenter
 • har bred kunnskap om grunnleggende kulturelle, juridiske, politiske og økonomiske faktorer bedrifter må ta høyde for når virksomheten opererer internasjonalt
 • kjenner til de mest anvendte forskningsmetodene innenfor markedsføringsfaget, herunder: spørreundersøkelser, dybdeintervju, fokusgrupper, eksperimenter og observasjon
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdet internasjonal markedsføring og konkurranseutsatte næringer
 • har kunnskap om markedsføringfagets opprinnelse og historie, ulike orienteringer, herunder markedsorientering, og konkurranseformer som preger forskjellige markeder

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan finne og anvende relevant markedsinformasjon og fagstoff, samt fremstille denne for å belyse en definert problemstilling
 • kan foreta enkle markedsanalyser og utarbeide markedsplaner og produktstrategier, som ledd i å utvikle effektiv og hensiktsmessig markedsføring
 • kan lese et finansregnskap og forklare finansielle nøkkeltall som er beregnet på grunnlag av regnskapet
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning på større arbeider
 • behersker dataverktøy for å analysere regnskap, statistikk og sosiale medier, deriblant: Microsoft Excel, IBM SPSS, Google analytics, m.fl.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante juridiske og etiske problemstillinger i sammenheng med ledelse, markedsføring, reklame og bedrifters samfunnsansvar
 • kan gjennomføre empiriske undersøkelser i form av å planlegge, innhente og fremstille data i tråd med grunnleggende metodiske prinsipper innenfor samfunnsfag, alene og/eller som deltager i en gruppe
 • kan presentere, diskutere og argumentere for et gitt syn foran en forsamling
 • har kjennskap til forskning, utvikling og anvendelsen av ny teknologi og trender innenfor markedsføringsfaget

Videre studier

Kandidatene kan gå videre på masterstudier. Generelt er det krav til minst C i snitt for opptak til masterstudier. Opptakskravet til det enkelte studiet må studenten undersøke selv.

Her er noen eksempler på videre masterstudier:

 • Master of Science in Business ved Nord universitet, Handelshøgskolen
  For å kvalifisere til dette programmet kreves det en konkret sammensetning av valgemner
 • MSc i global ledelse ved Nord universitet, Handelshøgskolen

Karrieremuligheter

Kandidater med graden Bachelor i internasjonal markedsføring er kvalifisert for å jobbe med salg og markedsføring innenfor et vidt spekter av bransjer og markeder. Norske dagligvarekjeder og eksportfirma er to eksempler.

Utveksling

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
I femte semester kan du reise på et utvekslingsemester til en av våre partneruniversiteter. Hvis du ikke vil reise bort et helt semester kan du dra på sommerskole og ta 1-2 emner. Som en del av studiet kan du ha 15 ukers praksis i en bedrift i utlandet i løpet av siste semester.Du finner mer informasjon på utvekslingssidenevåre.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i internasjonal markedsføring

Alle utdanninger innen