Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15 april, kl 23:59
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204473

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

8. februar 2023.

Om studiet

Er du interessert i markedsføring og kommunikasjon? Høres det spennende ut å jobbe internasjonalt med salg og markedsføring? Dette studiet gir deg solide kunnskaper om merkevarebygging, markedskommunikasjon, salg, konsumentadferd, logistikk og butikkledelse i en global arena. Kombinert med bedriftsøkonomiske emner og språk gir studiet kandidatene et godt grunnlag for å forstå og jobbe i de internasjonale markedene.

Programmet i internasjonal markedsføring har som formål å sikre kandidatene en bred og solid forståelse for hvilke utfordringer organisasjoner står overfor når de spesielt ønsker å selge sine produkter til internasjonale markeder. Normert studietid er tre år. Programmet sikrer kandidaten bred kunnskap innenfor fagområdene markedsføring, økonomi og administrasjon. Kandidaten gis gode muligheter både for å studere og/eller ha praksisopphold i utlandet. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

https://www.nord.no/no/studier/opptak/generellstudiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Minimum tre av de fem påkrevde årene med arbeidserfaring må kunne relateres til fagområdene økonomi, administrasjon, markedsføring eller organisasjonsarbeid.

Andre spesielle faglige krav: Matematikk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Realkompetansesøkere oppfordres til å søke på Årsstudium i økonomi og ledelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale begreper, modeller, strategier og teoretiske perspektiver en organisasjon kan benytte seg av for å markedsføre sine produkter og tjenester mot nasjonale og internasjonale markeder og segmenter
 • har bred kunnskap om grunnleggende kulturelle, juridiske, politiske og økonomiske faktorer bedrifter må ta høyde for når virksomheten opererer internasjonalt
 • kjenner til de mest anvendte forskningsmetodene innenfor markedsføringsfaget, herunder: spørreundersøkelser, dybdeintervju, fokusgrupper, eksperimenter og observasjon
 • kan oppdatere egen kunnskap innenfor fagområdet internasjonal markedsføring og konkurranseutsatte næringer
 • har kunnskap om markedsføringfagets opprinnelse og historie, ulike orienteringer, herunder markedsorientering, og konkurranseformer som preger forskjellige markeder

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan finne og anvende relevant markedsinformasjon og fagstoff, samt fremstille denne for å belyse en definert problemstilling
 • kan foreta enkle markedsanalyser og utarbeide markedsplaner og produktstrategier, som ledd i å utvikle effektiv og hensiktsmessig markedsføring
 • kan lese et finansregnskap og forklare finansielle nøkkeltall som er beregnet på grunnlag av regnskapet
 • kan reflektere over egen faglig utførelse og tilpasse denne ut i fra faglige tilbakemeldinger og veiledning på større arbeider
 • behersker dataverktøy for å analysere regnskap, statistikk og sosiale medier, deriblant: Microsoft Excel, IBM SPSS, Google analytics, m.fl.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante juridiske og etiske problemstillinger i sammenheng med ledelse, markedsføring, reklame og bedrifters samfunnsansvar
 • kan gjennomføre empiriske undersøkelser i form av å planlegge, innhente og fremstille data i tråd med grunnleggende metodiske prinsipper innenfor samfunnsfag, alene og/eller som deltager i en gruppe
 • kan presentere, diskutere og argumentere for et gitt syn foran en forsamling
 • har kjennskap til forskning, utvikling og anvendelsen av ny teknologi og trender innenfor markedsføringsfaget

Videre studier

Kandidatene kan gå videre på masterstudier. Generelt er det krav til minst C i snitt for opptak til masterstudier. Opptakskravet til det enkelte studiet må studenten undersøke selv.

Her er noen eksempler på videre masterstudier:

 • Master of Science in Business ved Nord universitet, Handelshøgskolen
  For å kvalifisere til dette programmet kreves det en konkret sammensetning av valgemner
 • MSc i global ledelse ved Nord universitet, Handelshøgskolen

Karrieremuligheter

Kandidater med graden Bachelor i internasjonal markedsføring er kvalifisert for å jobbe med salg og markedsføring innenfor et vidt spekter av bransjer og markeder. Norske dagligvarekjeder og eksportfirma er to eksempler.

Utveksling

Har du tenkt på muligheten for å dra til utlandet i løpet av studietida?
I femte semester kan du reise på et utvekslingsemester til en av våre partneruniversiteter. Hvis du ikke vil reise bort et helt semester kan du dra på sommerskole og ta 1-2 emner. Du kan også reise på internship til Brasil i løpet av sommeren mellom 2. og 3. studieår. Som en del av studiet kan du ha 15 ukers praksis i en bedrift i utlandet i løpet av siste semester.Ta kontakt med internasjonal rådgiver for ditt fakultet hvis du har spørsmål.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i internasjonal markedsføring

Alle utdanninger innen