Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Nettkurs

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Lær styrearbeid på Lederskolen når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Styrearbeid

Styrearbeid gir deg tilgang til alle de fire kursene i styrearbeid som er beskrevet nedenfor. Du kan klikke på kurstitlene for å få en nærmere beskrivelse av hvert av kursene. I tillegg inneholder dette kurset en caseoppgave som du kan presentere og få tilbakemelding på i en Skypesamtale med læreren din.

Målgruppe: Kurset i styrearbeid passer for deg som er eller skal bli styreleder, styremedlem, daglig leder eller eier.

Læremidler og ressurser: Alle læremidler inngår i kursprisen. I tillegg til leksjoner og oppgaver inneholder kurset relevante artikler og ressurser til inspirasjon og ettertanke. Det inneholder også mange maler du kan benytte i eget styrearbeid. Sammen med kurset får du tilgang til Styrerommet der du kan utveksle erfaringer og spørsmål med deltakere i alle kursene på NooAs lederskole.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Varighet: Ca. 40 timer. Start når du vil, du får du tilgang til kurset i 180 dager, og til Styrerommet i 365 dager.

Elektronisk utmerkelse: Når du har gjennomført alle kursmodulene og bestått den avsluttende caseoppgaven om styrearbeid får du en elektronisk utmerkelse. Den fungerer som et kursbevis som du for eksempel kan dele på LinkedIn om du ønsker det.

Grunnleggende styrearbeid

Med dette korte og konsise kurset, får du grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid. Her får du vite hva som er styrets oppgaver, roller og myndighet i selskapet, og innføring i den økonomiske risikoen, lover og regler. Kurset passer for deg som er eller skal bli styreleder, styremedlem, varamedlem eller observatør og som rapporterer til styret eller er interessert i styrearbeid.

Eiere og aksjonærer

Dette er kurset for deg som er eier i et aksjeselskap, ønsker å etablere et selskap eller er generelt interessert i styrearbeid. Kurset består av tre deler: Generalforsamling: styrets rolle, forpliktelser og ansvar, Generalforsamling: innkalling, saker og gjennomføring av møtet og Generalforsamling: formalia og protokoll.

Styremøte, agenda og protokoll

Kurset passer for deg som sitter i styre, rapporterer til styret, er styresekretær, er generelt interessert i styrearbeid. Det består av to deler: Gjennomføring og agenda og Protokoll og formalia.

Daglig leder og styret

Kurset passer for deg som er eller skal bli daglig leder. Det er også nyttig for deg som er styreleder, styremedlem eller er generelt interessert i styrearbeid. Det består av tre deler: Rolle og ansvar, Oppgaver og rapportering og Ansettelse, krav og lojalitet.