Nøkkelinformasjon

Studiested

Nettkurs

Nivå

Annen utdanning

Organisering

Nettstudium

Om studiet

Lær Næringslivsetikk og samfunnsansvar når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Næringslivsetikk og samfunnsansvar

Kurset gir oversikt over og oppdatering av emner i næringslivsetikk og samfunnsansvar som man trenger for å håndtere dette i arbeidslivet. Utviklingen her har gått raskt mht holdninger generelt og i arbeidslivet spesielt. Parallelt har endringer i lovverk og retningslinjer skjedd: Som i regnskapsloven, krav til yrker for å beholde autorisasjon og retningslinjer i skoleverket. I den nye rammeplanen for bachelorstudier i økonomi og administrasjon er dette gjort obligatorisk. Kurset eller deler av kurset er således også grunnlag for å integrere emnene i mange fagområder. Boken brukes som kursbok også ved flere høyskoler og universitet.

Boken i kurset legger vekt på å formidle stoffet på en klar, pedagogisk og grundig måte.

Det betyr bl.a. at boken etter hvert kapittel er utstyrt med sammendrag og sentrale problemstillinger, og det er temaord i margen og en omfattende stikkordliste bak.

Kursbokens forfattere er Henrik Syse og Jørn Bue Olsen

Jørn Bue Olsen er rådgiver i ledelse, styrearbeid, prosjekt og etikk. Han er siv.ing. fra NTH og har doktorgrad i ledelse og etikk fra Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Olsen har hatt en rekke forskjellige konsulentoppdrag i store og små bedrifter; offentlige (kommuner, statseide bedrifter) som private. Han har hatt både fagstillinger med eget fagansvar og administrative stillinger ved Handelshøyskolen BI, NHHK oa. I de senere år ekstern sensor ved NHH (etikk), NTNU (ledelse/organisasjon) og HiO (Etikk og bedriftenes samfunnsansvar).

JBO har også tilrettelagt kurset etter boken.

Henrik Syse er filosof, forfatter og forsker ved Institutt for fredsforskning med mastergrad fra Boston College og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Syse har undervisning og gjesteforelesninger ved en rekke høyskoler og universitet i Norge og internasjonalt, og han har skrevet mange bøker og fagartikler innen filosofi og etikk.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på.

Læremidler som inngår i kursprisen: Nettsider med oppgaver og bok.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: Jørn Bue Olsen og Henrik Syse: NÆRINGSLIVSETIKK OG SAMFUNNSANSVAR. ISBN 978-82-450-1349-8. www.fagbokforlaget.no

Målgruppe:

  • Privat og offentlig næringsliv
  • Enkeltpersoner som er interessert i emnene
  • Studenter og lærere - alle typer bachelor og masterstudier
  • Elever og lærere videregående skole

Krav til kursdeltagere: Lese beskrevne deler av boken for hver bolk; besvare/diskutere arbeidsspørsmål. Dialog med andre kursdeltakere. Følge med på løpende etikk-samfunnsansvars-saker i mediene.

Studentene skal i hver studieenhet gjøre noen øvingsoppgaver for seg selv, uten lærerkommentarer. Hver studieenhet skal også ha innsendingsoppgave(r) som skal kommenteres av lærer.

Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset bedømmes med Bestått/Ikke bestått. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet.

Kursbeskrivelse:

Kurset består av følgende 4 deler/studieenheter:

Del 1 Etikk og samfunnsansvar – i teori, praksis og historie

1 Hva er etikk?
2 Hva er ansvar?
3 Historie – fra Hans Nielsen Hauge, via Enron Corporation til Nedre Romerike Vannverk
4 Om etikk, økonomi og filosofi

Del 2 Fra teori til praksis: Samfunnsansvar i vår moderne verden

5 Samfunnsansvar: verktøy og muligheter
6 Samfunnsansvar og miljø
7 Eierskap og selskapsstyring

Del 3 Fra erkjennelse til handling

8 Erkjennelsesteori: Ser vi de etiske dilemmaene?
9 Organisasjonskultur og verdier – styrer de oss?

Del 4 Etikk i praksis

10 Verktøy og metoder