Nøkkelinformasjon

Studiested

Nettkurs

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Lær helsefag når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Helsefremmende arbeid HEA

Helsefremmende arbeid HEA inngår i Helsefagarbeider

Helsefremmende arbeid HEA skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som helsefagarbeider. Det handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Videre handler det om å yte profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet.

Grunnleggende sykepleie er også sentralt i arbeidet. Du skal kunne praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre skal du kunne sammenhengen mellom kroppens oppbygging og funksjoner, samt sykdomslære. Kultur som helsefremmende og mobiliserende tiltak, HMS , førstehjelp og forebygging av belastningslidelser er også områder som skal kunnes.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning: 197 årstimer

Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs. at du må ha minst 490 årstimer i skoleåret for å få støtte.

Fagforbundets medlemmer får refundert 20 % når Fagforbundet bekrefter medlemskapet. Send e-post med navn og medlemsnummer til post@nooa.no. Fagforbundets medlemmer kan også søke om stipend for å delta. Andre fagforeninger kan også ha stipendordninger. Sjekk hjemmesidene eller ta kontakt med din fagforening for mer informasjon.

Alle læremidlene inngår i kursprisen: Helsefremmende arbeid HEA: Nettsider med oppgaver for NooA videregående skole: Stig Berthelsen, 2015.

Målgruppe: Helsefremmende arbeid HEA er for deg som ønsker fagbrev innenfor helsefag. Det er laget for voksne som har interesse for å jobbe med mennesker innenfor praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Arbeidsplasser for helsefagarbeidere er hjemme hos mennesker som trenger hjelp og pleie (hjemmesykepleien), i sykehjem, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykisk helse, i opptrenings- og behandlingssentre og i skolen – med barn som trenger ekstra hjelp.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.

Tilbakemeldinger og kursbevis: Hver studieenhet har en innsendingsoppgave som læreren kommenterer og vurderer. Når alle innsendingene er bestått, vil du få tilgang til et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din egen nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn.

Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller viawww.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Kursbeskrivelse:

Helsefremmende arbeid HEA er delt opp i følgende emner/studieenheter:

 1. Brukeren
 2. Symptomer og hygiene
 3. Sykdom – Forebygging, hjelp og pleie
 4. Sykdommer del Sirkulasjon, respirasjon, fordøyelse og urinsystem
 5. Sykdom del II Bevegelsesapparatet, nervesystem og hormonsystem
 6. Sykdommer del III Allergi, kreft og psykiske lidelser

Hver studieenhet består av:

 • Kompetansemål fra læreplanen
 • Tekst om emnet
 • Bloggoppgaver
 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
 • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Opptaksinformasjon

Start når du vil og få tilgang til kursene i 365 dager.

Gjør som 2400 brukere i 40 land og registrer deg i NooAs læringsportal.

Kvalifikasjon/tittel

Helsefagarbeider