Nøkkelinformasjon

Studiested

Nettkurs

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Fortellervinkler – Lær å skrive når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Fortellervinkler

Fortellervinkler – nettkurs for skriveglede

Fortellervinkler – vårt nettkurs for skriveglede – inngår i vårt samarbeid med Forfatterskole.dk og er det fjerde av våre fem norske skrivekurs på Forfatterskolen: Skrivekurs I, Skrivekurs II, Mesterklasse, Fortellervinkler og Manuskript. Om du ønsker å ta alle de tre første skrivekursene, kan Forfatterkurs være et godt alternativ.

Fortellervinkler er skrivekurset for deg som søker skriveglede og inspirasjon i skriveprosessen. Det fokuserer på hvordan man kan gjøre historiene bedre ved å fortelle dem på forskjellige måter og fra flere konkrete fortellervinkler. Kurset tar for seg den allvitende olympiske fortelleren, den eksplisitte og den implisitte fortelleren. Det inneholder også eksempler og oppgaver om subjektive, objektive, panoramiske og sceniske fortellervinkler.

Varighet: Start når du vil. Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på. Kurset tilsvarer ca. 144 timer effektivt arbeidsinnsats.

Læremidler: Alle læremidlene i skrivekurset er på nettet og inngår i kursprisen.

Målgruppe: Fortellervinkler er utviklet for deg som har skriveglede og ønsker å forbedre dine språk- og skriveferdigheter.

Krav til forkunnskaper: Fortellervinkler bygger på Skrivekurs I

Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset karaktersettes med Bestått eller Må kompletteres. Når alle innsendingene er bestått, vil du få tilgang til et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din egen nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn. Vi har fått tillatelse til å dele Kristin Manger Lindners kursbevis som et eksempel.

Kursbeskrivelse: Kurset Fortellervinkler har syv kapitler, eller studieenheter, som du kan fullføre i ditt eget tempo, når det passer deg. Du kan starte når du vil og får tilgang til skrivekurset i 180 dager.

Hvert kapittel består av noe teori, en tankedelingsoppgave og en innsendingsoppgave. Innsendingsoppgavene besvarer du i et eget dokument som skal lastes opp via kurssidene. Læreren din vil gi deg tilbakemelding og gode råd om besvarelsene.

Om du ønsker det, kan du ta del i vårt læringsfellesskap ved å svare på tankedelingsoppgavene og være åpen for dialog med de andre kursdeltakerne.

Sammen med dette skrivekurset har du også tilgang til NooAs Writers´ Lounge der du kan dele dine arbeider, kommentarer og spørsmål med deltakere i de andre skrivekursene.

Det første kapittelet fokuserer på historiefortellinger. Vi elsker historier – fra vi er barn og de voksne leser historier på sengekanten – til vi sluker krim og gode romaner. Vi er storforbrukere av fiksjon og historier. I tankedelingsoppgavene spør vi derfor om hvorfor vi elsker gode historier. I innsendingsoppgaven skal du ta utgangspunkt i en dag i ditt liv (hverdag eller fest) som du har lyst til å fortelle om. Så skal du bruke det til å skrive en god historie der du benytter deg av din dikteriske frihet til å overdrive, legge til og trekke fra.

Kapittel to introduserer den olympiske fortelleren. Den opphøyde, gudommelige fortelleren som vet alt om alle. Tankedelingsoppgavene tar for seg eksempler på slike olympiske fortellere. I innsendingsoppgaven skal du skrive en personlig historie i tredje person entall. En historie der du forteller historien fra utsiden, som en nøytral og allvitende forteller.

Kapittel tre belyser forskjellene mellom den eksplisitte og den implisitte fortelleren. Når fortelleren er eksplisitt, legger forfatteren ord i munnen på fortelleren. Den implisitte fortelleren står i bakgrunnen uten å bli presentert. Tankedelingsoppgavene spør etter eksempler på slike fortellere. I innsendingsoppgaven skal du forfatte to versjoner (implisitt og eksplisitt) av din historie om nærkontakt av tredje grad.

I kapittel fire fortsetter kurset med å fokusere på mer avanserte eksplisitte og implisitte fortellere. Innsendingsoppgaven handler om eksplisitte og implisitte historier hentet fra et fengselsmiljø.

Kapittel fem handler om den indre og den ytre synsvinkel. Når vi arbeider med et ytre perspektiv, ser vi karakterene i teksten fra utsiden, som et kamera gjør det i en film. Når forfatteren bruker en indre synsvinkel, får leseren også tilgang til karakterenes tanker og følelser. Tankedelingsoppgavene tar for seg eksempler på forskjellige synsvinkler, og i innsendingsoppgaven skal du beskrive en UFO-historie fra en ytre synsvinkel. Du må altså være en objektiv forteller som ikke skildrer karakterenes tanker eller følelser.

Det sjette kapittelet tar for seg den subjektive fortellervinklingen der leseren får direkte tilgang til fortellerstemmens tanker og følelser. Tankedelingen handler om bevissthetsstrøm, og i innsendingsoppgaven skal du beskrive tanker og følelser som dukker opp når du for første gang besøker en god venninne på fødeavdelingen.

Det siste kapittelet tar for seg den panoramiske og den sceniske fortellerstilen. I den sceniske stilen følger leseren karakterene i historien veldig nært, som en flue på veggen. I den panoramiske stilen fremstilles historien med større avstand, mindre detaljer og ofte raskere tempo. Tankedelingsoppgavene gir muligheter til å dele eksempler på disse fortellerstilene. I innsendingsoppgaven skal du bruke Hollywood-modellen til å skrive en fortelling med flere endringer i fortellervinkel.

Opptaksinformasjon

Start når du vil og få tilgang til kurset i 180 dager.

Gjør som 2400 brukere i 40 land og registrer deg i NooAs læringsportal.

Kvalifikasjon/tittel

Forfatter