Nøkkelinformasjon

Image
Image

Studiested

Nettkurs

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Lær engelsk når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Engelsk Vg1

Engelsk Vg1

Engelsk Vg1 inngår i Generell studiekompetanseNooA videregående skole.

Dette nettkurset gir deg kunnskap innen engelsk Vg1 og inngår i generell studiekompetanse på videregående skole. Nettkurset er basert på læreplanen i engelsk, og tar for seg språklæring, kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning: 5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs. at du må ha minst 420 årstimer i skoleåret for å få støtte.

Læremidler som inngår i kursprisen: Engelsk for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Ann Michaelsen, 2013.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: Det er ikke nødvendig å kjøpe lærebok, men elevene må selv skaffe en av romanene som anbefales i kurset.

Målgruppe: Engelsk Vg1 er utviklet for deg som vil ha generell studiekompetanse , eller ønsker å gå opp til eksamen på nytt for å få en bedre karakter.

Tibakemeldinger og kursbevis: Hver studieenhet har en innsendingsoppgave som læreren kommenterer og vurderer. Når alle innsendingene er bestått, vil du få tilgang til et elektronisk kursbevis. Kursbeviset har sitt eget symbol som vist i bildet og din egen nettadresse. Om du vil, kan du for eksempel dele det med andre på Facebook og LinkedIn.

For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.

Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.

Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. – 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes i statsbudsjettet.

Kursbeskrivelse: Kurset er basert på læreplanen i engelsk, ENG1002 http://www.udir.no/kl06/ENG1002 og ENG1102http://www.udir.no/kl06/ENG1102.

Kurset tar for seg følgende emner:

  1. Language learning
  2. Communication
  3. Culture, society and literature

Kurset er delt opp i 6 studieenheter

Hver studieenhet består av:

  • Kompetansemål
  • Tekst/lenker til mer info om kompetansemålet
  • Bloggoppgaver, skriving av egen blogg samt kommentere andres
  • Innsendingsoppgaver som karaktersettes og kommenteres av lærer

Opptaksinformasjon

Start når du vil og få tilgang til kursene i 365 dager.

Gjør som 2400 brukere i 40 land og registrer deg i NooAs læringsportal.