Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Bygger på Ensembleledelse I eller tilsvarende. Studiet gir mulighet for fordyping i enten korledelse eller orkesterledelse. Valg av fordyping må oppgis ved søknad på studiet. I studiet inngår dirigeringsteknikk/prøvemetodikk repertoarstudier/partiturstudier partiturspill prosjekter med øvingsorkester/-ensembler/-kor praktisk gehørtrening 2 deltaking i høgskolens kammerkor/orkester/kammerorkester/øvingsensembler etter behov instrumentkunnskap sang (for studenter med korfordypning som har annet hovedinstrument enn sang)   Hvorfor studere Ensembleledelse II? Gjennom studiet får man muligheten til å videreutvikle seg som ensembleleder. Det fokuseres på videreutvikling av dirigeringsteknikk og repertoar for ulike typer kor og/eller instrumentalensembler. Studiet gir et godt grunnlag for arbeidsoppgaver som ensembleleder i musikklivet eller videre studier i dirigering. Studenter som har gått dette studiet jobber blant annet som ensembleledere i det frivillige musikklivet.

Opptakskrav

 

  • Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning innen musikk
  • Gjennomført ensembleledelse 1 eller tilsvarende, og bestått opptaksprøve.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Opptaksprøvene gjennomføres i mai/juni.

For søkere til orkesterfordypning består opptaksprøven av:

  • Dirigering av et instrumentalverk for liten besetning (4-8), med instruksjon. Verket oppgis to uker før opptaksprøven.
  • Muntlig gehørprøve med identifisering av akkordprogresjoner
  • En kort samtale om søkerens intensjoner med, og tanker rundt emnet

For søkere til korfordypning består opptaksprøven av:

  • Dirigering av et vokalverk for liten besetning (4-8), med instruksjon. Verket oppgis to uker før opptaksprøven.
  • Muntlig gehørprøve med identifisering av akkordprogresjoner
  • Kort test av søkerens sangteknikk
  • En kort samtale om søkerens intensjoner med, og tanker rundt faget

Opptaksprøven varer ca. 20 minutter.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i musikk 30 studiepoeng