Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet tilrettelegger for kompetanseheving innen arbeid med både kor- og instrumentaldirigering. Studiet gir gode muligheter til å opparbeide en god og hensiktsmessig dirigeringsteknikk og ulike metoder for egenstudering av partiturer og praktisk prøvegjennomføring. Studenter som har gått dette studiet jobber blant annet som ensembleledere/dirigenter i det frivillige musikklivet. I studiet inngår: dirigeringsteknikk partiturstudier dirigering/prøvemetodikk praktisk gehørtrening instrumentkunnskap

Opptakskrav

Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning innen musikk og bestått opptaksprøve (kun for eksterne søkere).

Det er et begrenset antall studieplasser.

Eksterne søkere blir innkalt til en kort opptaksprøve. Opptaksprøven består av å dirigere et verk med et klaver som besetning. Verket utdeles én time før opptaksprøven. Opptaksprøvene gjennomføres i mai/juni.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i musikk 30 studiepoeng