Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet i anvendt musikkteori er rettet mot søkere med musikkfaglig utdanning som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter innenfor musikkteoretiske emner. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til masterstudiet i anvendt musikkteori. I studiet inngår: musikkteoretisk fordypning (15 sp) gehørtrening (15 sp)

Opptakskrav

Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning innen musikk (tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving ved Norges musikkhøgskole).

I opptaksgrunnlaget må følgende emner inngå:

  • satslære
  • musikkhistorie
  • gehørtrening

Det er et begrenset antall studieplasser.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i musikk 30 studiepoeng