Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet skal gi deg et bredt grunnlag for å forstå og vurdere musikkundervisning og musikkformidling, samtidig som det vil gi deg mulighet til å fordype deg i områder av særlig interesse. Siden undervisningen i musikkpedagogisk teori foregår som samlinger, kan studiet gjennomføres på deltid over tre eller fire år. Det er tilnærmet ukentlige samlinger på torsdager og fredager (for heltidsstudenter). Studiet vil bl.a. kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med minimum 80 studiepoeng i musikk, i tillegg godkjent lærerutdanning og bestått opptaksprøve (i uke 8). Eksempler på godkjent lærerutdanning er allmennlærerutdanning, faglærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning og kandidatstudiet i musikkpedagogikk. Det er et begrenset antall studieplasser.

For opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk gjelder egne krav til norskkunnskaper.

Kvalifikasjon/tittel

Master

Alle utdanninger innen