Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Live Electronics er et studietilbud primært rettet mot utøvere, i spennet fra klassisk sjanger til "laptop"-musikk. Studiet gir deg bakgrunn til selv å ta i bruk kreativ musikkteknologi i konsert- og opptakssituasjoner. Studiet er sjangeruavhengig og det forutsettes ikke notekunnskaper. Musikkhøgskolen forutsetter at du disponerer en bærbar datamaskin og aktuell programvare. Se studieplan for krav til programvare: Hvorfor studere Live Electronics? Bruk av teknologi i musikkutøving blir stadig mer vanlig. Denne videreutdanningsenheten vil gi deg mulighet og grunnlag for å forstå, reflektere omkring og beherske teknologien. Bestått studium vil kunne være en forberedelse til masterstudiet i utøvende musikkteknologi.

Opptakskrav

  • Minimum to års høyere utdanning i musikk (120 studiepoeng).
  • Utøvende instrumentalnivå tilsvarende 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving (bachelor 2 år) ved Norges musikkhøgskole (NMH).
  • Grunnleggende ferdigheter i musikkteknologi.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i musikk 30 studiepoeng