Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
240

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Kandidatstudiet i utøving ved Norges musikkhøgskole har som målsetning å gjøre deg til en best mulig utøver. En stor del av studiet består derfor av arbeid med instrumentet, både alene og sammen med andre. I tillegg vil du ha en rekke støttefag som bidrar til å gjøre deg til en bevisst, tenkende musiker. De to siste årene av studiet (2. avdeling) er lagt opp slik at du kan velge fordypning gjennom et bredt tilbud av valgemner. Kandidatstudiet i utøving er delt inn i tre sjangerspesialiseringer: Folkemusikk, Improvisert musikk / jazz og Klassisk, inkludert samtidsmusikk. På folkemusikkstudiet står norsk tradisjonsmusikk i fokus. Gjennom solospill, samspill, dansespill, kurs i folkedans og forumtimer får du bred kunnskap om norsk musikktradisjon. Interpretasjonsfaget, der du får tilbakemelding fra medstudenter og ulike gjestelærere, er også en viktig del av studiet. I tillegg gis det rikelig anledning til nytenkning og møter med andre sjangere, både i ensemblespill, prosjekter og gjennom konsertvirksomhet. I studiets 2. avdeling får du mulighet til å velge eksterne lærere som en del av hovedinstrumentundervisningen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser. Du forventes å ha et høyt nivå på hovedinstrumentet, samt et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori.

Søkere til 1. avdeling må ha tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere utøvende musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i utøving (120 sp), kan du søke direkte til studiets 2. avdeling.

For 2. avdeling er det mulig å velge engelsk som undervisningsspråk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor