Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
240

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Kandidatstudiet i komposisjon ved NMH utdanner komponister til mange ulike roller og oppgaver i dagens musikkliv. Komposisjonsstudiet gir deg mulighet til å utvikle dine skapende evner. Du vil i hele studieforløpet bli fulgt tett opp gjennom individuell veiledning av høgskolens lærere. Selvstendig arbeid i komposisjon kompletteres med et bredt tilfang av håndverksmessige fag som komposisjonsteknikk, analyse, instrumentasjon og workshops, samt gjesteforelesninger fra inn- og utland. I studiets 2. avdeling får du anledning til å velge fordypning blant musikkhøgskolens mange valgemner. Studiet tar i hovedsak utgangspunkt i den kunstmusikalske tradisjonen, med særlig vekt på det 20. og 21. århundres musikk. Som en del av studiet presenteres studentenes verker på offentlige konserter. Disse arrangeres både internt på musikkhøgskolen og i samarbeid med eksterne institusjoner som for eksempel Den Norske Opera og Ballett, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og de profesjonelle symfoniorkestrene. Studiet er organisert i to avdelinger, hver med to års varighet. I første avdeling utvikler du musikalsk og kompositorisk basiskompetanse innenfor et relativt fastlagt studieforløp. I programmets andre avdeling kan du i større grad velge å vektlegge ulike sider av komposisjonsfaget og dermed gi studiet din egen profil.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser.

Du bør ha:

  • grunnleggende ferdigheter på eget instrument
  • gode kunnskaper og ferdigheter i musikkteori, formlære og musikkhistorie
  • et godt utviklet gehør
  • skrevet flere komposisjoner for forskjellige besetninger

I tillegg kreves tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i komposisjon (120 sp), kan du søke om innpassing av denne som grunnlag for direkte opptak til kandidatstudiet i komposisjon, 2. avdeling. Ta kontakt med opptak@nmh.no.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor