Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Norges musikkhøgskole Oslo

Nivå

Bachelor, 4 år

Studiepoeng

240

Semester

8

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser.

Du bør ha:

  • grunnleggende ferdigheter på eget instrument
  • gode kunnskaper og ferdigheter i musikkteori, formlære og musikkhistorie
  • et godt utviklet gehør
  • skrevet flere komposisjoner for forskjellige besetninger

I tillegg kreves tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i komposisjon (120 sp), kan du søke om innpassing av denne som grunnlag for direkte opptak til kandidatstudiet i komposisjon, 2. avdeling. Ta kontakt med opptak@nmh.no.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor