Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Norges musikkhøgskole Oslo

Nivå

Bachelor, 4 år

Studiepoeng

240

Semester

8

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser. Du forventes å ha noe erfaring i å lede kor/ensembler, ha et høyt nivå på hovedinstrumentet ditt, samt et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori.

I tillegg kreves for 1. avdeling tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere musikkutdanning (120 studiepoeng), tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i dirigering, kan du søke om innpassing av denne som grunnlag for direkte opptak til kandidatstudiet i utøving, 2. avdeling. Det er et begrenset antall studieplasser.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor