Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
240

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

En dirigent må ha en sterk musikalsk vilje og formidlingsevne, gode lederegenskaper, interesse for mennesker, og gode håndverksmessige ferdigheter. På dirigeringsstudiet på NMH får du muligheten til å utvikle disse egenskapene. Kandidatstudiet i dirigering tilbys med spesialisering innen enten kordirigering eller orkester- /korpsdirigering. I tillegg til dirigering inngår utøving på hovedinstrument som en sentral del av programmet. Studieprogrammet er organisert i to avdelinger, hver med to års varighet. I første avdeling arbeider du med grunnleggende musikerferdigheter innenfor et relativt fastlagt studieforløp. Du vil få dirigentpraksis med høgskolens interne ensembler og med eksterne ensembler. I programmets andre avdeling utvides dirigeringsemnene og du kan i tillegg velge ulike spesialiseringer gjennom et bredt tilbud av valgemner. Undervisning på hovedinstrument går til og med tredje studieår.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Det er et begrenset antall studieplasser. Du forventes å ha noe erfaring i å lede kor/ensembler, ha et høyt nivå på hovedinstrumentet ditt, samt et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori.

I tillegg kreves for 1. avdeling tilstrekkelige kunnskaper i norsk språk til å kunne følge undervisningen. Dette dokumenteres under opptaksprøvene. Musikkhøgskolen kan kreve at søkere gjennomfører en ekstra språktest.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere musikkutdanning (120 studiepoeng), tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiet i dirigering, kan du søke om innpassing av denne som grunnlag for direkte opptak til kandidatstudiet i utøving, 2. avdeling. Det er et begrenset antall studieplasser.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor