Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Er du barnekordirigent og ønsker en faglig oppdatering? NMH lanserer et nytt videreutdanningstilbud for barnekordirigenter. Studiet knytter seg opp mot arbeidet med ditt eget barnekor, med et pedagogisk/fagdidaktisk fokus.   I løpet av studiet vil du gjøre et utviklingsarbeid med koret ditt, der du både vil få noe veiledning (basert på videoopptak og videosamtale) og få anledning til å reflektere rundt planlegging og gjennomføring av undervisningen i koret.   Det forutsettes at du har tilgang til et barne- eller ungdomskor (6-19 år) i hele undervisningsperioden.   Studiet er samlingsbasert og består av tre samlinger: En samling i høstsemesteret (3 dager) og to samlinger i vårsemesteret (hhv. 4 dager og 3 dager). Det legges også opp til individuelt arbeid og nettbasert gruppearbeid mellom samlingene.

Opptakskrav

Minimum 120 studiepoeng høyere utdanning der musikkfag utgjør minimum 60 studiepoeng.

 

Søkere må dokumentere minimum ett års praksis fra ledelse av barne-/ungdomskor og ha tilgang til et eget barne- eller ungdomskor hele studieperioden.

 

Opptak skjer etter en helhetlig vurdering av søkerens erfaringsbakgrunn og motivasjon for å søke studiet. Det kan bli aktuelt med intervjuer der det er tvil om rangering av søkerne.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i musikk 30 studiepoeng