Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Adamstuen

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Om studiet

EIER OG KONTAKTINFORMASJON

Dekan ved NMBU Veterinærhøgskolen Anne Storset, anne.storset@nmbu.no

Leder av Ph.d.-utvalget ved NMBU Veterinærhøgskolen, førsteamanuensis Trine L'Abée-Lund, trine.labee-lund@nmbu.no

Koordinator for ph.d. kurs ved NMBU Veterinærhøgskolen, professor Andrew Michael Janczak, andrew.janczak@nmbu.no

Ph.d.-rådgiverne på fakultetet: phd.radgiver.vet@nmbu.no

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor (Ph.d.)

Alle utdanninger innen