Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

16. november 2023.

Om studiet

Hvorfor velge Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)?

Regjeringen har innført en ordning med å sletting av studiegjeld for å rekruttere flere lærere i realfag i videregående skole.

Utdanningen består av 12 uker med samlinger og 60 dager med veiledet praksisopplæring, fordelt over ett år (heltid) eller to år (deltid).

Hva lærer jeg?

Du utvikler kompetanse i å legge til rette for læring. Studiet er rettet mot undervisning i realfag (biologi, fysikk, kjemi, geofag, matematikk, informatikk, naturfag) og programfag i naturbruk.

Du lærer å planlegge, gjennomføre, begrunne og vurdere undervisning, forstå undervisningen ut fra elevenes behov og interesser, samt forstå skolens rolle i samfunnet.

Du kan velge fordypning i didaktikk for ett eller to realfag, programfag i naturbruk, eller kombinasjon av realfag og programfag i naturbruk, avhengig av tidligere utdanning og yrkeserfaring.

Hva blir jeg?
Gjennomført utdanning kvalifiserer for fast ansettelse som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn. Kompetansen gir også mulighet til å arbeide med undervisning i voksenopplæring, informasjon og kommunikasjon i bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomhet.
https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/andre/praktisk-pedagogisk_utdanning_ppu

Les mer om Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk - Pedagogisk Utdanning

Alle utdanninger innen