Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Ås
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 192842
Ås
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 192842

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

16. november 2023.

Om studiet

Hvorfor studere Plantevitenskap?

  • Du lærer om plantebiologi og hvordan klima og miljø påvirker plantenes vekst og utvikling.
  • Du lærer om planteproduksjon til mat, fôr og fiber, eller til pryd og rekreasjon i grøntanlegg og kulturlandskap.
  • Du er interessert i matproduksjon og planteprodukters betydning for ernæring, eller i jord og miljø, og utvikling av bærekraftige produksjonssystemer.

Hva lærer jeg?
Grunnleggende naturvitenskap står sentralt i studiet og gir spesifikk kunnskap om planter og dyrkingsmåter, som bruk av planter til mat fôr og pryd. I tillegg til grunnfagene kan du lære om planteprodukters betydning for ernæring, kvalitet, jord, miljø og bærekraftige produksjonssystemer, urbant landbruk, landskapsplanter og grøntanlegg. Du lærer om kvalitet og næringsinnhold i planter.

Hva blir jeg?
Bachelorgraden med snitt på C kvalifiserer til masterprogram i plantevitenskap og agroøkologi ved NMBU og gir muligheter for å søke lignende masterstudier i inn- og utland. Bachelorutdanningen er i seg selv ikke en yrkesutdanning, men kan gi grunnlag for arbeid i privat og offentlig virksomhet, spesielt knyttet til landbruks- og grøntmiljøsektoren. Eksempler er avdelingsleder i større gartneribedrifter, hagesentre, friluftsetater, parkvesen, golfbaner, grossistledd, innkjøper av planter/planteprodukter, forsøkstekniker m.m.

Les mer om bachelor i Plantevitenskap

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Plantevitenskap

Alle utdanninger innen