Plantevitenskap favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor studere Plantevitenskap?

  • Du lærer plantebiologi og hvordan klima og miljø påvirker plantenes vekst og utvikling.
  • Du lærer planteproduksjon til mat, fôr og fiber, eller til pryd og rekreasjon i grøntanlegg og kulturlandskap.
  • Du er interessert i matproduksjon og planteprodukters betydning for ernæring, eller i jord og miljø, og utvikling av bærekraftige produksjonssystemer.

 

Hva lærer jeg?
Grunnleggende naturvitenskap står sentralt i studiet og gir spesifikk kunnskap om planter og dyrkingsmåter, som bruk av planter til mat fôr og pryd. I tillegg til grunnfagene kan du lære om planteprodukters betydning for ernæring, kvalitet, jord, miljø og bærekraftige produksjonssystemer, urbant landbruk, landskapsplanter og grøntanlegg. Du lærer om kvalitet og næringsinnhold i planter.

 

Hva blir jeg?
Bachelorgraden gir kompetanse til bl.a stillinger som rådgiver/konsulent i offentlig og private virksomheter. Snitt på C fra bachelorgraden er krav for opptak til masterprogrammer. Påbygging til sivilagronom er mulig. Et bevisst valg av emnegruppe og pedagogisk påbygning gjør læreryrket aktuelt etter master.

Les mer om bachelor i Plantevitenskap

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Plantevitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

192842

Lignende utdanninger