Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 47.30 (primær)
  • 53.10 (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 192310

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere landskapsingeniør?

Er du opptatt av miljø? Vil du være med på å forme våre fysiske omgivelser? Landskapsingeniørstudiet kombinerer kunnskap om natur, teknikk og mennesker. Det gir deg kompetanse til å utvikle og forvalte attraktive utemiljø og bærekraftige landskap.

Landskapsingeniørutdanningen er treårig og gir kompetanse i planlegging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av uterom og landskap. I studietiden vil du jobbe med å løse teoretiske problemstillinger og med konkrete prosjekter, både individuelt og i grupper.

Undervisningen består blant annet av forelesninger, prosjektarbeid, feltarbeid, seminarer og veiledning. Det blir arrangert utferder. Landskapslaboratoriet med planteskolen i den vakre NMBU-parken brukes som læringsarena og laboratorium.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Landskapsingeniør

Alle utdanninger innen