Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 45.50 (primær)
  • 54.20 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

192310

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor studere Landskapsingeniør?

  • Du liker ledelse og arbeidsorganisering tilknyttet bygging, drift og vedlikehold av grøntanlegg og naturområder.
  • Du er interessert i natur, teknikk, prosjektstyring, arbeidsledelse og økonomi.
  • Du blir kvalifisert til ingeniørstilling med lederansvar i kommuner og private bedrifter.

Hva lærer jeg?
Du lærer hvordan prosjekter for uteanlegg gjennomføres, fra anbud til bygging og hvordan man skjøtter og forvalter anleggene.

Du lærer om de metoder og de verktøy som benyttes i den sammenhengen. Hele spennet fra detaljert teknisk prosjektering til strategisk, overordnet forvaltning blir berørt gjennom studiet.

Du lærer å kombinere tekniske fag, juridiske fag, biologi og naturfag samt ledelse og administrasjon med mål om bærekraftige løsninger.

Dette gjør landskapsingeniørstudiet til en bred utdannelse som kan lede til flere yrkesretninger innenfor grøntanleggsbransjen.

Hva blir jeg?
Du får tittelen landskapsingeniør og kan bruke betegnelsen rådgivende ingeniør landskap - RIL

Du har kompetanse som kan lede til flere retninger og yrkestitler innenfor planlegging, offentlig forvaltning og bygge- og anleggsbransjen. Som eksempel kan nevnes rådgivende/prosjekterende ingeniør, avdelingsingeniør, prosjektingeniør, planlegger, forvalter, driftsleder, spesialkonsulent, kontrollingeniør, anleggsleder, byggeleder, prosjektleder og mange flere.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Landskapsingeniør

Alle utdanninger innen