Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2022:
  • 50.90 (primær)
  • 54.40 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 192783

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14. mars 2023.

Om studiet

Hvorfor studere kjemi og bioteknologi (siv.ing)?

Kjemi og bioteknologi er viktige fag innen miljø, medisin, farmasi og næringsmidler.

Sivilingeniører har en realfagsbredde som er ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Dette sivilingeniørstudiet er kvalitetssikret for å gi det beste innen kjemi og bioteknologi ved NMBU.

Hva lærer jeg?

Studiet gir full fordypning i både kjemi og bioteknologi, i tillegg til de faste sivilingeniørfagene.

Dette gir bred kompetanse innen kjemi, genetikk, mikrobiologi og molekylærbiologi.

Du velger spesialisering innen molekylærbiologi, bioinformatikk, naturstoffkjemi eller miljøkjemi. Du får dessuten undervisningskompetanse i kjemi.

Masteroppgave velges innen din spesialisering, som kan variere fra studier av molekyler og mikroorganismer til studier i industriell skala.

I bioinformatikk brukes statistiske metoder og programmering til å studere bioteknologiske problemstillinger.

Hva blir jeg?
Du kan få utfordrende tekniske og administrative stillinger innen kjemisk, farmasøytisk eller bioteknologisk prosessindustri. Du kan arbeide med forskning på universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Du kan bli rådgiver i offentlig forvaltning og tilsyn. Du blir kvalifisert til videre PhD-studier - en lønnet forskerutdanning.

Les mer om master i Kjemi og bioteknologi (siv.ing)

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Teknologi (Sivilingeniør) - Kjemi og bioteknologi

Alle utdanninger innen