Kjemi og bioteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Hvorfor studere
Kjemi og bioteknologi (siv.ing)
?

  • Kjemi og bioteknologi er viktige fag innen miljø, medisin, farmasi og næringsmidler.
  • Sivilingeniører har en realfagsbredde som er ettertraktet i arbeidsmarkedet.
  • Dette sivilingeniørstudiet er kvalitetssikret for å gi det beste innen kjemi og bioteknologi ved NMBU.

Hva lærer jeg?

Studiet gir full fordypning i både kjemi og bioteknologi, i tillegg til de faste sivilingeniørfagene.

Dette gir bred kompetanse innen kjemi, genetikk, mikrobiologi og molekylærbiologi.

Du velger spesialisering innen molekylærbiologi, bioinformatikk, naturstoffkjemi eller miljøkjemi. Du får dessuten undervisningskompetanse i kjemi.

Masteroppgave velges innen din spesialisering, som kan variere fra studier av molekyler og mikroorganismer til studier i industriell skala.

I bioinformatikk brukes statistiske metoder og programmering til å studere bioteknologiske problemstillinger.

Hva blir jeg?
Du kan få utfordrende tekniske og administrative stillinger innen kjemisk, farmasøytisk eller bioteknologisk prosessindustri. Du kan arbeide med forskning på universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Du kan bli rådgiver i offentlig forvaltning og tilsyn. Du blir kvalifisert til videre PhD-studier - en lønnet forskerutdanning.

Les mer om master i Kjemi og bioteknologi (siv.ing)

Kvalifikasjon/tittel

Master i Teknologi (Sivilingeniør) - Kjemi og bioteknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

51.90 (primær)
51.50 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

192783