Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 192332

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere kjemi?

Du lærer om stoffene vi selv og omgivelsene er bygd opp av.

Du forstår hvordan miljøforurensninger påvirker natur og mennesker.

Kjemi er et svært viktig grunnlag for forskning innen biologi, medisin, farmakologi og bioteknologi.

Hva lærer jeg?
Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisiplinene, og er solid rotfestet i mange deler av norsk og utenlandsk industri.

I tillegg til teori, inneholder kjemifagene ved NMBU mye laboratoriearbeid. Denne praksiskunnskapen er verdifull og ettertraktet i arbeidslivet.

De grunnleggende kjemifagene er generell, organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi. Med denne fagkombinasjonen får du undervisningskompetanse i kjemi.

På Ås er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og alle som underviser i kjemi ved NMBU er forskere innen disse fagområdene.

Hva blir jeg?
Du kan arbeide som ingeniør innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin, farmasøytisk industri, samt i prosess- og oljeindustri og matproduksjon. Med ett år pedagogikk kan du undervise. Du kan søke masterstudium i kjemi, og med relevante valgfag kan du være kvalifisert for masterstudier i bioteknologi, teknologi eller matvitenskap.

Les mer om bachelor i Kjemi

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Kjemi

Alle utdanninger innen