Nøkkelinformasjon

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Hvorfor studere Kjemi?

  • NMBU er i forskningsfronten innen miljøkjemi og naturstoffkjemi.
  • Kjemi er sentralt i utvikling av nye materialer og medisiner, og i produktkontroll og analyse.
  • Med kjemikunnskap kan du løse både menneskeskapte og naturlige miljøproblemer.

Kjemistudiet ved NMBU har tre hovedområder:

  • Naturstoffkjemi
  • Organisk og uorganisk analytisk kjemi
  • Miljø/radiokjemi

Hva lærer jeg?
I Miljøkjemi lærer du å vurdere konsekvenser av miljøgifter ved hjelp av grunnleggende kunnskaper om forurensning (kilder, mobilitet, transport, biologisk opptak, akkumulering og effekter). Du studerer også forurensningskilder og -effekter med avanserte metoder i felt og laboratoriet.

I Naturstoffkjemi vil du arbeide med forbindelser med biologisk aktivitet. Du lærer hvordan de syntetiseres eller isoleres fra utgangsmaterialer.

Hva blir jeg?
Du kan arbeide ved kjemiske laboratorier, i kjemisk eller farmasøytisk industri, i prosess-, næringsmiddel- og oljeindustri. Arbeid innenfor forskning ved universiteter eller andre forskningsinstitusjoner. Rådgiver innen offentlig forvaltning og offentlige tilsyn. Mastergraden kvalifiserer til forskerutdanning gjennom PhD-studier.https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-to-arige/kjemihttps://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-to-arige/kjemi

Les mer om master i Kjemi

Kvalifikasjon/tittel

Master i Kjemi

Alle utdanninger innen