Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14. mars 2023.

Om studiet

Hvorfor studere Kjemi?

  • NMBU er i forskningsfronten innen miljøkjemi og naturstoffkjemi.
  • Kjemi er sentralt i utvikling av nye materialer og medisiner, og i produktkontroll og analyse.
  • Med kjemikunnskap kan du løse både menneskeskapte og naturlige miljøproblemer.

Kjemistudiet ved NMBU har tre hovedområder:

  • Naturstoffkjemi
  • Organisk og uorganisk analytisk kjemi
  • Miljø/radiokjemi

Hva lærer jeg?
I Miljøkjemi lærer du å vurdere konsekvenser av miljøgifter ved hjelp av grunnleggende kunnskaper om forurensning (kilder, mobilitet, transport, biologisk opptak, akkumulering og effekter). Du studerer også forurensningskilder og -effekter med avanserte metoder i felt og laboratoriet.

I Naturstoffkjemi vil du arbeide med forbindelser med biologisk aktivitet. Du lærer hvordan de syntetiseres eller isoleres fra utgangsmaterialer.

Hva blir jeg?
Du kan arbeide ved kjemiske laboratorier, i kjemisk eller farmasøytisk industri, i prosess-, næringsmiddel- og oljeindustri. Arbeid innenfor forskning ved universiteter eller andre forskningsinstitusjoner. Rådgiver innen offentlig forvaltning og offentlige tilsyn. Mastergraden kvalifiserer til forskerutdanning gjennom PhD-studier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Kjemi

Alle utdanninger innen