Nøkkelinformasjon

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2020

  • 46.50 (primær)
  • 49.30 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

192332

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor studere Kjemi?

  • Du lærer om stoffene vi selv og omgivelsene er bygd opp av.
  • Du forstår hvordan miljøforurensninger påvirker natur og mennesker.
  • Kjemi er et svært viktig grunnlag for forskning innen biologi, medisin, farmakologi og bioteknologi.

Hva lærer jeg?
Kjemi er en av de klassiske naturfagsdisiplinene, og er solid rotfestet i mange deler av norsk og utenlandsk industri.

I tillegg til teori, inneholder kjemifagene ved NMBU mye laboratoriearbeid. Denne praksiskunnskapen er verdifull og ettertraktet i arbeidslivet.

De grunnleggende kjemifagene er generell, organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi, samt biokjemi. Med denne fagkombinasjonen får du undervisningskompetanse i kjemi.

På Ås er kjemistudiene nært knyttet opp mot naturstoffkjemi og miljøkjemi, og alle som underviser i kjemi ved NMBU er forskere innen disse fagområdene.

Hva blir jeg?
Du kan arbeide som ingeniør innen kjemi, bioteknologi, miljø, medisin, farmasøytisk industri, samt i prosess- og oljeindustri og matproduksjon. Med ett år pedagogikk kan du undervise. Du kan søke masterstudium i kjemi, og med relevante valgfag kan du være kvalifisert for masterstudier i bioteknologi, mikrobiologi eller matvitenskap.

Les mer om bachelor i Kjemi

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Kjemi

Alle utdanninger innen