Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

120.00

Studietempo

Heltid

Kvalifikasjon/tittel

Forskerlinjen i veterinærmedisin

Alle utdanninger innen