Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Profesjonsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

18. januar 2024.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Forskerlinjen i veterinærmedisin

Alle utdanninger innen