Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 254220

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

6. mars 2024.

Om studiet

Pedagogikk er vitenskapen om oppdragelse og undervisning. Studiet gir deg grunnlag for å forstå samfunnet, andre mennesker og deg selv.

Pedagogikkstudiet gir innsikt i forholdet mellom voksne og barn, hva som er verdt å gi videre til neste generasjon, hva oppdragelse og undervisning er, hvordan barn og unge lærer, hva kunnskap er, hvilke metoder som blir brukt til å hente kunnskaper i ulike sammenhenger, og hva som menes med at ulike typer kunnskap er gyldig på ulike måter.

Studiet skal lære deg å

  • reflektere over det mellommenneskelige samspillet du selv er en del av, både i forhold til barn, unge og voksne.
  • reflektere over viktige faktorer i samspillet mellom familie, skole, samfunn og kultur, både i historie og samtid.
  • drøfte sentrale pedagogiske spørsmål i lys av pedagogiske grunnlagsproblemer, oppdragelses- og undervisningslære, pedagogisk psykologi, pedagogisk historie og pedagogisk sosiologi.

Studiets oppbygging

Årsstudiet i pedagogikk består av fire emner; Pedagogiske grunnlagsproblemer, Oppdragelses- og undervisningslære, Pedagogisk psykologi og Pedagogisk sosiologi og historie

Opptaksinformasjon

Søknad til Samordna opptak

Videre studier

Årsstudiet kan inngå i en bachelorgrad i pedagogikk. Videre tilbyr NLA Høgskolen en mastergrad med tre alternative vektlegginger; allmennpedagogikk, pedagogisk ledelse og spesialpedagogikk.

Alle utdanninger innen