Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

12

Søknadskode (SO)

254667

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Musikk skaper engasjement og følelser, og er en viktig kulturell og sosial uttrykksform. Kompetanse i musikk og egne musikalske ferdigheter kan derfor spille en viktig rolle for ditt daglige arbeid

Årsstudiet i musikk er rettet mot undervisning og opplæring, og gir deg både praktisk og teoretisk musikkompetanse. Det har til hensikt å utruste deg til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk. Årsstudiet kan inngå som en del av den fireårige grunnskolelærerutdanning eller tas som videreutdanning for lærere eller andre som jobber med musikkformidling. I masterløpet for grunnskolelærerutdanning kan du også velge musikk. Da er Musikk 1 valgfag første semester, og Musikk 2 valgfag sjette semester.

Studiets oppbygging

I studiet velger du å fokusere på 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn. Det består av to enheter, musikk 1 (30 studiepoeng) og musikk2 (30 studiepoeng). Denne fordypningen velges både i 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Begge modulene kan tas som videreutdanning hver for seg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. For opptak kun til Musikk 2 kreves fullført Musikk 1

Opptaksinformasjon

Les mer om hvordan du kan søke på studiets hjemmeside.

Karrieremuligheter

Med årsstudium i musikk får du, sammen med godkjent pedagogisk utdanning, undervisningskompetanse i grunnskolen.
Årstudiet passer også for deg som vil jobbe med musikk innenfor andre områder.


Med årsstudium i musikk får du
undervisningskompetanse i faget

Alle utdanninger innen