Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

31. januar 2024.

Om studiet

Musikkbransjen er i konstant endring. Utdanningen av fremtidens musikere tar dette på alvor. Med en master i utøvende musikk fra NLA vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter som trengs for å møte disse utfordringene.

Formålet med mastergraden er å gi studenter mulighet til å fordype seg i sine egne musikalske prosjekter for å utvikle ny kunnskap og kompetanse. Det vektlegges å videreutvikle studentens utøvende ferdigheter og benytte disse ferdighetene i praktisk yrkesutøvelse. 

Studiet gir rom for å arbeide med egen kunstnerisk profil og utvikle et reflektert forhold til både utøving og musikkskaping. NLA har en 50 år lang tradisjon med å utdanne musikere innenfor den rytmiske sjangeren. Denne tradisjonen har også formet undervisningen masterstudiet bygger på, i tillegg til nyere forskning innen kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Studiet ønsker med sin tydelige verdiforankring å bidra til gode prosesser for studentenes danning. Et overordnet mål er å utdanne driftige og samfunnsansvarlige aktører som bidrar til mer entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter.