Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

77

Søknadskode (SO)

254130

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Som barnehagelærer legger du til rette for omsorg, lek og læring. Din kunnskap, trygghet og kompetanse er grunnlaget for livslang læring.

Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsbachelor, og kvalifiserer deg til å jobbe som pedagog og leder i barnehagen.

Tett oppfølging, profesjonsveiledning, inspirerende lærere og gode utearealer kjennetegner vår barnehagelærerutdanning.

Vårt inkluderende studiemiljø gir gode rammer for din utvikling mot en yrkeskarriere.

Studiets oppbygging

Arbeidsformene i utdanningen er basisgrupper, seminarer og forelesninger. Der vil det bli jobbet med yrkesnære problemstillinger med ulike temaer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Politiattest må framvises ved studiestart.

Opptaksinformasjon

Søk via Samordna opptak

Læringsutbytte

Du får kunnskap om barns utvikling, leder- og veiledningskompetanse og estetisk kompetanse. Gjennom studiet vil du lære å tilrettelegge for omsorg, lek, utforsking og læring i barnehagen.

Videre studier

Master i pedagogikk. Det finnes mange videreutdanningsmuligheter innen ledelse, pedagogikk, og ulike fag som musikk, kunst og håndverk og mer.

Karrieremuligheter

Som barnehagelærer kan du arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i en barnehage.

Utveksling

Mulighet for fire uker praksis i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Barnehagelærer

Alle utdanninger innen