Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Barnehagelærer
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 77
Søknadskode (SO): 254130
Barnehagelærer, deltid
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 254529
Barnehagelærer, deltid
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 254131

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

4. februar 2024.

Om studiet

Ved å ta barnehagelærerutdanning i Bergen vil du kunne bli en barnehagelærer eller pedagogisk leder som tilrettelegger for omsorg, lek og læring. Gjennom din ledelse engasjerer og motiverer du til utvikling i trygge omgivelser. Din kunnskap, trygghet og kompetanse er grunnlaget for livslang læring.

Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsbachelor, og kvalifiserer deg til å jobbe som pedagog og leder i barnehagen. Gjennom et praksisnært studium vil du få den kunnskapen og de verktøyene du trenger. Tett oppfølging, profesjonsveiledning, inspirerende lærere og gode utearealer kjennetegner vår barnehagelærerutdanning. Vårt inkluderende studiemiljø gir gode rammer for din utvikling mot en yrkeskarriere.

Studiets oppbygging

Arbeidsformene i utdanningen er basisgrupper, seminarer og forelesninger. Basisgruppene består av fem til åtte studenter og en lærer som veileder. Der vil det bli jobbet med yrkesnære problemstillinger med ulike temaer.

På barnehagelærerutdanningen på NLA Høgskolen gjennomføres profesjonssamtaler mellom student og veileder. Der får du hjelp til å sette ord på og vurdere inntrykk og erfaringer fra undervisning og praksis.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Politiattest må framvises ved studiestart.

Videre studier

Barnehagelærerutdanningen vil, avhengig av valg av fordypningsemne, kvalifisere for mastergradsstudier i pedagogikk ved NLA Høgskolen eller for nyetablerte profesjonsmastere. Det er mange aktuelle videreutdanninger, som for eksempel styrerskole, ledelse, spesialpedagogikk og spesialisering innenfor forskjellige relevante fag. 

Karrieremuligheter

Som barnehagelærer kan du arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i en barnehage.

Utveksling

Ta utfordringen med et semester i utlandet! Du vil få oppleve en annen kultur, spennende akademiske miljøer og få venner fra hele verden.

Kvalifikasjon/tittel

Barnehagelærer

Alle utdanninger innen