Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 38.10 (primær)
  • 43.40 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

254852

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Bachelorstudiet i pedagogikk gir en innføring i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid og er praksisorientert og verdiorientert.

Pedagogikkstudiet forbereder deg til yrker og arbeidsoppgaver som forutsetter kunnskap og refleksjon knyttet til oppdragelse og undervisning.

Herunder innsikt i læring, sosiale prosesser, relasjoner, samhandling, og forståelse av pedagogiske dilemma som gjelder barn og unges kvalifisering, sosialisering og subjektivering i kulturen.

Studiets oppbygging

Det er to bachelorstudier i pedagogikk. Begge omfatter en obligatorisk bacheloroppgave på 15 studiepoeng.

Arbeidsformer på bachelorstudiet er forelesninger, gruppearbeid og kollokviegrupper. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav. Det anbefales at du deltar aktivt i innføringsuken. Tre dagers obligatorisk tverrfaglig kurs for førsteårs-studenter.

Opptakskrav

Generell studiekompetande

Læringsutbytte

Formålet med studiet er å fremme danning hos den enkelte student og i studentgruppen, dyktiggjøre til oppgaver i hjem, pedagogiske institusjoner, arbeid og fritid, og bidra kritisk og konstruktivt til å møte lokale, nasjonale og globale utfordringer.

Videre studier

Bachelorstudiene kvalifiserer for masterstudier. NLA Høgskolen tilbyr en mastergrad med tre alternative vektlegginger; allmennpedagogikk, pedagogisk ledelse og spesialpedagogikk. Masterstudiet er grunnlag for å søke opptak på PhD. NLA har ikke egen PhDgrad, men våre masterstudenter kan søke opptak ved andre doktorgradsgivende institusjoner i Norge og utlandet.

Karrieremuligheter

Personalarbeid i ulike organisasjoner. Rådgiver, leder eller andre stillinger i organisasjoner eller i næringslivet.

Rådgiver eller lederstillinger i PPT, skole eller barnehage. Miljøarbeider, rådgiver, leder i organisasjoner, forsikringsselskap eller næringslivet for øvrig. Stillinger knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid i skole eller barnehage.

Stilling på høyskole, universitet, direktorat eller departement

Alle utdanninger innen