Nøkkelinformasjon

NLA Høgskolen logo
NLA Høgskolen logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Staffeldtsgate

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

På NLA Høgskolen i Staffeldtsgate utdanner vi morgendagens musikere. Vi ønsker å utdanne profesjonelle utøvere og skape bevissthet rundt din identitet som menneske og musiker. Vår bachelor i musikk, menighet og ledelse er et tilbud til deg som ønsker å kombinere musikk og emner i teologi- og ledelsesfag. Musikkstudiene på NLA Høgskolen Staffeldtsgate er kjent både som en solid utdanning i menighetsmusikk og som springbrett til en musikkarriere.

I løpet av studietiden får du mulighet til å jobbe med ulike musikkstiler, utvikle din egen sound, samspill, studioarbeid, improvisasjon, låtskriving og bransjekunnskap. NLA står i en tradisjon som Norges eldste rytmiske musikkutdannelse og en rekke av landets fremste musikere har studert ved skolen i årenes løp.

Du vil ha mulighet for mye praksis i studiet og kunne bli med på studieturer til Chicago og LA der man får komme tett på det profesjonelle musikerlivet der. Skolen vektlegger et godt sosialt miljø blant studentene hvor kreativ utfoldelse og nye bekjentskaper kan skape et solid grunnlag for videre karriere.

Studiets oppbygging

Utdanningen kjennetegnes av stor bredde i musikalsk uttrykk og form. Det gis undervisning på mange ulike hovedinstrumenter og studiet vektlegger samspill. Hovedfokuset på studiet er rytmisk musikk, men det er også mulighet for å få undervisning på klassisk hovedinstrument.

Praksis er integrert i studiet, slik at faglige ferdigheter utvikles sammen med personlige ferdigheter. I studiet har du mulighet for å være med på en tidagers studietur til USA med besøk i ulike menigheter, musikkstudioer, på universiteter, og mye mer.

Undervisningsopplegg

Forelesning, mindre grupper, integrert praksis og individualundervisning

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Opptaksprøve.

Opptaksinformasjon

Lokalt opptak. Opptaksprøve. Søknadsfrist 1. februar. Suppleringsopptak kan bli aktuelt. Se studiets hjemmeside.

Læringsutbytte

Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom teoretisk tyngde, verktøy for arrangering, og innblikk i musikkhistorien.

Det vil også bli undervist i både praktiske og teoretiske emner innen ledelse og teologi som knyttes til musikk på en spennende måte.

Videre studier

Studiet gir mulighet for opptak til enkelte mastergradsstudier i musikk,
og avhengig av valgfag til Master in Theology and Ministry.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse til å jobbe som musiker, menighetsmusiker eller musikkleder, menighetspedagog og trosopplærer i organisasjons-/menighetssammenheng.

Studiet gir også kompetanse til å jobbe som leder i barne- og ungdomsarbeid og arbeid innen frivillige og humanitære organisasjoner.

Utveksling

Ta deler av studiet i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Menighetsmusiker, yrkesmusiker, musiker