Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen Gimlekollen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254872

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

254869

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

38

Søknadskode (SO)

254879

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

254537

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Studiet i interkulturell forståelse gir deg kunnskap til å forstå og redskap for å og arbeide i en sammensatt verden. Lær om kultur og samfunn, religion og menneskerettigheter for å forstå ulike verdensbilder.

Grunnivået gir deg grunnleggende fagkunnskap om kultur, etikk, menneskerettigheter, religion og interkulturell kommunikasjon. På mellomnivået kan du fordype deg i blant annet menneskerettigheter, verdensbilder, skole og utdanning i den tredje verden, flyktningeproblematikken, eller religion, utvikling og bistand. Noen av kursene innebærer et prosjektarbeid med lengre opphold i utlandet. Du kan også benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Studiets oppbygging

Bachelorstudiet i interkulturell forståelse er et heltidsstudie og er delt i et innføringsstudium (60 studiepoeng) og et fordypningsstudium (120 studiepoeng). Fordypningsstudiet gir anledning til fordypning og spesialisering. Du kan også bygge opp en bachelorgrad i interkulturell forståelse ved å kombinere interkulturell forståelse med andre fag ved NLA Høgskolen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det forutsettes god og stabil psykisk og fysisk helse for deltakelse på studieturer.

Opptaksinformasjon

Du må velge studiested Bergen eller Kristiansand i Samordna opptak. I Bergen velges fokusområde etter studiestart.

Anbefalt forhåndskunnskap

En del forelesninger foregår på engelsk.

Videre studier

NLA Høgskolen tilbyr mastergradsstudium i Intercultural Studies i Bergen. Mastergradsstudiet er engelskspråklig.

Karrieremuligheter

En bachelor i interkulturell forståelse (IKF) gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din.
IKF bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Utveksling

Muligheter for utveksling.