Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen Gimlekollen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bergen, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 65
Søknadskode (SO): 254879
Kristiansand, bachelor
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 254872

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet i interkulturell forståelse gir deg kunnskap til å forstå og redskap for å og arbeide i en sammensatt verden. Lær om kultur og samfunn, religion og menneskerettigheter for å forstå ulike verdensbilder.

Grunnivået gir deg grunnleggende fagkunnskap om kultur, etikk, menneskerettigheter, religion og interkulturell kommunikasjon. På mellomnivået kan du fordype deg i blant annet menneskerettigheter, verdensbilder, skole og utdanning i den tredje verden, flyktningeproblematikken, eller religion, utvikling og bistand. Noen av kursene innebærer et prosjektarbeid med lengre opphold i utlandet. Du kan også benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Studiets oppbygging

Bachelorstudiet i interkulturell forståelse er et heltidsstudie og er delt i et innføringsstudium (60 studiepoeng) og et fordypningsstudium (120 studiepoeng). Fordypningsstudiet gir anledning til fordypning og spesialisering. Du kan også bygge opp en bachelorgrad i interkulturell forståelse ved å kombinere interkulturell forståelse med andre fag ved NLA Høgskolen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Det forutsettes god og stabil psykisk og fysisk helse for deltakelse på studieturer.

Opptaksinformasjon

Du må velge studiested Bergen eller Kristiansand i Samordna opptak. I Bergen velges fokusområde etter studiestart.

Anbefalt forhåndskunnskap

En del forelesninger foregår på engelsk.

Videre studier

NLA Høgskolen tilbyr mastergradsstudium i Intercultural Studies i Bergen. Mastergradsstudiet er engelskspråklig.

Karrieremuligheter

En bachelor i interkulturell forståelse (IKF) gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din.
IKF bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Utveksling

Muligheter for utveksling.