Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Gimlekollen
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 254604

Informasjon er oppdatert av NLA Høgskolen

14. mars 2022.

Om studiet

Lyst til å produsere journalistikk som virkelig betyr noe? Tett oppfølging og mye praksis er varemerket for vårt anerkjente studietilbud i journalistikk. Som utdannet journalist er yrkesmulighetene mange.

Journalister spiller en viktig rolle i demokratiet gjennom å avdekke kritikkverdige forhold, formidle viktig informasjon og la forskjellige meninger komme til uttrykk.

Som journalist vil du rapportere fra en stadig mer sammensatt og globalisert verden.

Vi har en sterk internasjonal profil, og mener at vårt fokus på etikk og forståelse av det kulturelle og livssynsmessige mangfoldet vil gi deg en unik ballast.

Studiets oppbygging

Mediebedriftene etterspør allsidige og kreative journalister som behersker flere plattformer. Du forberedes godt til denne virkeligheten gjennom vår praktiske opplæring. Fra første stund får du utvikle deg i trygge omgivelser gjennom redaksjonsarbeid i skolens interne og eksterne medier, via lokale medier til ekstern praksis ute i en mediebedrift. Som student hos oss blir du godt forberedt til yrkeslivet slik det praktiseres i store, norske mediehus. Studiet følger samme opplegg som førsteåret i bachelorgraden i journalistikk. Studiet er ikke mulig å ta på deltid på grunn av krevende praksisperioder.

Opptaksinformasjon

Opptak gjennom Samordna Opptak

Læringsutbytte

Du får grunnleggende trening i å utøve journalistikkfaget. I tillegg får du en innføring i journalistisk teori, kommunikasjonsteori, samfunn og kultur og medieetikk.

Videre studier

Årsstudiet følger førsteåret i bachelorutdanningen i journalistikk. Har du bestått de praktiske emnene kan søke om å følge bachelorutdanningen videre. Studiet kan også kombineres med andre studier ved NLA Høgskolen og andre høgskoler og universiteter.

Karrieremuligheter

Etter endt årsstudium vil du ha en grunnleggende forståelse for journalistisk arbeid. Utdanningen er også relevant for andre yrker innen kommunikasjon.

Alle utdanninger innen