Fakta

Lærested:
Sted:
NLA Høgskolen Bergen
NLA Høgskolen Staffeldtsgate
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstudium, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

11. januar 2024.

Om studiet

Jobber du i barnehage og ønsker å formalisere din kompetanse? Da kan du ta barnehagelærerutdanningen nett- og samlingsbasert ved NLA Høgskolen Oslo.

Studiet er tilrettelagt for deg som er fagarbeider eller assistent i barnehage. Det går over fire år med ca 3 samlinger à 4 dager (tirsdag-fredag) og 7 nettsamlinger (torsdager) i semesteret. I studiet er det 100 dager praksis i barnehage, 25 av disse i egen barnehage. 

Barnehagehverdagen er sammensatt av lek, læring og omsorg der syv ulike fagområder flettes inn i hverandre. Derfor er utdanningen organisert i kunnskapsområder som hvert har et omfang på 15 - 30 studiepoeng. Du får leder- og veiledningskompetanse, faglig og estetisk kompetanse og kunnskap om barns utvikling. Du vil lære å tilrettelegge for omsorg, lek, utforsking og læring i barnehagen. Den arbeidsplassbaserte utdanningen bruker erfaringene du som student har med deg inn i studiet. Dere vil arbeide med lærestoffet med utgangspunkt i reelle situasjonsbeskrivelser fra barnehagen i basisgrupper på omtrent syv studenter.

Alle utdanninger innen