Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.5

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Journalistikk 1 er en grunnleggende innføring i journalistikk, hvor målet er å gi studenter forståelse for hvordan journalister arbeider, hvilken rolle journalisten har i et demokratisk samfunn og hva som ligger til grunn for journalistiske prioriteringer.

I dette emnet får du en grunnleggende innføring i journalistikk, og forståelse for hvordan journalister arbeider, hvilken rolle journalisten har i et demokratisk samfunn og hva som ligger til grunn for journalistiske prioriteringer.

Forholdet til kilder vil også ha en sentral plass i emnet.

Journalistikk 1 består av følgende tema:

 • grunnleggende innføring i journalistikk
 • hvordan journalister arbeider
 • hvilken rolle har journalisten i et demokratisk samfunn
 • hva ligger til grunn for journalistiske prioriteringer
 • forholdet til kilder
 • de ulike journalistiske sjangrene
 • nyhetsjournalistikk
 • innføring i praktisk nyhetsjournalistikk
 • utarbeidelse av enkle nyhetsartikler

Studiets oppbygging

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.  

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet:  

 • forelesningsvideoer  
 • oversikt over pensum og studieløp  
 • læringsmål  
 • planleggingsverktøy  
 • øvingsoppgaver  
 • innleveringsoppgaver  
 • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.  

Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.   

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.   

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
 • Realkompetanse

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart

 • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Emnet gir et innblikk i de ulike journalistiske sjangrene, men fokuset vil i første rekke være på nyhetsjournalistikk. Samtidig skal du få en innføring i praktisk nyhetsjournalistikk og prøve deg på å lage enkle nyhetsartikler.

Alle utdanninger innen