Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

9. januar 2023.

Om studiet

Journalistikk 1 er en grunnleggende innføring i journalistikk, hvor målet er å gi studenter forståelse for hvordan journalister arbeider, hvilken rolle journalisten har i et demokratisk samfunn og hva som ligger til grunn for journalistiske prioriteringer.

I dette emnet får du en grunnleggende innføring i journalistikk, og forståelse for hvordan journalister arbeider, hvilken rolle journalisten har i et demokratisk samfunn og hva som ligger til grunn for journalistiske prioriteringer.

Forholdet til kilder vil også ha en sentral plass i emnet.

Journalistikk 1 består av følgende tema:

  • grunnleggende innføring i journalistikk
  • hvordan journalister arbeider
  • hvilken rolle har journalisten i et demokratisk samfunn
  • hva ligger til grunn for journalistiske prioriteringer
  • forholdet til kilder
  • de ulike journalistiske sjangrene
  • nyhetsjournalistikk
  • innføring i praktisk nyhetsjournalistikk
  • utarbeidelse av enkle nyhetsartikler

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.

Læringsutbytte

Emnet gir et innblikk i de ulike journalistiske sjangrene, men fokuset vil i første rekke være på nyhetsjournalistikk. Samtidig skal du få en innføring i praktisk nyhetsjournalistikk og prøve deg på å lage enkle nyhetsartikler.