Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

7.5

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Internasjonal HR (IHR) gir deg kunnskap om de viktigste utfordringene som gjør seg gjeldende når man skal drive med ledelse av mennesker på tvers av landegrensene.

IHR har blitt stadig viktigere fordi organisasjoner opplever et økt behov for internasjonalisering. Dette emnet gir en innføring i de viktigste forskjellene mellom nasjonal styring og IHR. Videre tar det opp kulturelle, sosiale og etiske problemer i forbindelse med IHR. Til sist fokuseres det på sammenhengen mellom bedriftsstrategier og effektiv ledelse av menneskelige ressurser, som i blant kan kreve ulike retningslinjer i forskjellige land.

Emnet holdes på engelsk, mens innsendingsoppgavene kan skrives på norsk.

This course is in English, but assignments and can be written and submitted in Norwegian or English.

IHR består av følgende tema:

  • Den globale konteksten for IHR.
  • Internasjonale oppdrag og ansettelsepraksis.
  • IHR i praksis.
  • Utviklinger i retningslinjer og praksis for IHR.

Opptaksinformasjon

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
  • Realkompetanse

Dokumentasjonsfrist

  • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.