Teknisk tegner - Bygg favoritt ikon

Annen utdanning
En utdanning for deg som ønsker å arbeide innenfor byggenæringens fire vegger. Enten du er nyutdannet, eller kun ønsker å tilegne deg bruken av Revit, så vel som byggeteknikk og bruk av teknisk forskrift, er dette kurset riktig sted å begynne.

Studienivå

Annen utdanning

Organisering

 • Nettstudium

Kostnader

53 150

Semester

2

Om utdanningen

Utdanningen har fokus på korrekt bruk av verktøyene du finner i Revit Architecture, tegneteknikk så vel som korrekt utførelse av bygningstekniske detaljer.

Kurset sammenfletter bruken av Revit, materiallære, byggeteknikk og teknisk forskrift – kunnskap som er nødvendig for en karriere som BIM-konsulent eller teknisk tegner ved et arkitektkontor, ingeniørfirma eller hos en bygningsentreprenør.

Skolelisens på Revit er inkludert i prisen.

 

Beskrivelser av kostnader

53.150,- ekskl. bøker

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsmål

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskaper om hvordan bygg settes opp
 • har kunnskap om de materialene som benyttes i et bygg og hvordan de virker sammen
 • kjenner teorien som ligger bak beregning av konstruksjoner
 • kjenner de ytre påkjenningene som en må ta hensyn til i planleggingsarbeidet av et bygg
 • har kunnskap om hva som må til for å kunne gjennomføre en søknad, samt hvordan den generelle saksgangen er lagt opp

Ferdigheter

Kandidaten

 • har en grunnleggende forståelse teorien som ligger bak oppføringen av bygg
 • har en grunnleggende forståelse for hvilke materialer som brukes i et bygg, samt hvordan disse fungerer sammen
 • har en grunnleggende kunnskap om programvaren Revit og hvordan den benyttes i arbeidet med opptegning av byggverk
 • kan gjennomføre et tegneprosjekt med bakgrunn som er tilegnet i fagene
 • kan utføre tegninger som skal holde en standard slik at de kan benyttes både som søknadstegninger, arbeidstegninger og detaljtegninger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan benytte digitale verktøy for å utføre søknadstegninger, arbeidstegninger og detaljtegninger
 • kan lage tegninger beregnet på søknad, arbeidstegninger og detaljtegninger av prosjektet
 • har en grunnleggende forståelse for tegning av byggverk
 • har en plattform som gir forståelse av teori, enkel prosjektering og gjennomføring av tegneprosjekter på byggverk

Kvalifikasjon/tittel

Teknisk tegner - Bygg

NKI

Tilbys ved:

 • NKI Nettstudier