Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Annen utdanning

Semester

1

Kostnader

7300

Organisering

Nettstudium

Om studiet

Strategisk ledelse og innovasjon gjennomgår valg av strategier for en virksomhet, hvordan man skal utføre eksterne og interne analyser og metoder for å vurdere, utvikle og igangsette hensiktsmessige strategier for en virksomhet.

I kurset legges det vekt på kunnskap om tilpassede metoder og organisatoriske løsninger for å omsette strategien i praksis. I disse prosesser er innovasjon og Corporate Social Responsibility (CSR) gjennomgående temaer.

Denne utdanningen er en yrkesrettet utdanning som gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen strategi og innovasjon. Du vil vurdere strategicase og eventuelt jobbe med egen bedrift i forbindelse med utvikling av strategi.

Oppdatér din kunnskap innen strategiområdet og hvordan bedrifter kan arbeide systematisk med innovasjon.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undervisning.

Opptakskrav

Ingen formell opptakskrav.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Læringsutbytte

  • gjøre rede for strategi og ulike strategiske planprosesser koblet til endringer i omgivelser
  • gjennomføre intern og ekstern analyse for vurdering av virksomhetens sterke og svake sider for avdekking av forhold som påvirker utvikling og strategi
  • forstå etiske problemstillinger knyttet til bedriftsstrategier og CSR
  • ha kunnskap om forholdet mellom innovasjon og konkurransekraft
  • forklare og beskrive interessegruppenes innflytelse og påvirkning på valg av strategi

Karrieremuligheter

  • Strategiarbeid i både SMB’er og større bedrifter
  • Innovasjon og forretningsutvikling
  • Utarbeidelse av markedsplaner, samt andre langsiktige strategidokumenter
  • Arbeidsoppgaver knyttet til etikk og Corporate Social Responsiblity (CSR) i store bedrifter

Kvalifikasjon/tittel

Strategisk ledelse og innovasjon