Sikkerhet for Salg, service og sikkerhet Vg2 favoritt ikon

Annen utdanning
Sikkerhet - er et av tre programfag på studiet Salg, service og sikkerhet Vg2, men kan også tas som enkeltkurs. Faget viderefører og utdyper fagstoffet fra studiet Service og samferdsel Vg1. Er ønsket ditt å få generell studiekompetanse, kan dette kurset være et riktig skritt på veien. Programområdet som kurset tilhører heter Salg, service og sikkerhet, og leder til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Studienivå

Vg2

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

8 500

Semester

2

Om utdanningen

Kurset Sikkerhet - dreier seg om planlegging, administrering og organisering av sikkerhetsarbeidet i en virksomhet, for å forebygge uønskede hendelser eller minimalisere konsekvensene av slike.

Kurset setter deg inn i regelverk for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om de etiske normer som gjelder for sikkerhetsarbeidet. Videre  om vurdering av risiko, iverksetting av tiltak og ivaretaking av restrisiko ved hjelp av beredskapsplaner.

Beskrivelser av kostnader

8500,- ekskl. bøker

Kvalifikasjon/tittel

Sikkerhet for Salg, service og sikkerhet Vg2

NKI

Tilbys ved:

  • NKI Nettstudier