Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Semester

2

Kostnader

30000

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Denne utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg i stand til å opptre tryggere og med mer slagkraft som leder i en servicebedrift.

Denne utdanningen gir deg kunnskaper og holdninger som gjør deg i stand til å opptre tryggere, smidigere og mer effektivt som leder i en servicebedrift. Studiet gir en praktisk kompetanse som du raskt kan dra nytte av i egen arbeidssituasjon. Øk dine kunnskaper om kommunikasjon, serviceledelse. personalledelse og økonomi.

Servicelederskolen passer både for deg som ønsker deg inn i en stilling som leder, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

Hvis du ønsker å søke om støtte fra Lånekassen, vær oppmerksom på at du må velge «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested.

Undervisningsopplegg

Studiet tilbys som en fleksibel nettbasert undersvisning.

 

LÆRINGSUTBYTTE

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring og serviceledelse
 • har innsikt i relevante avtaler, lover og regler som gjelder økonomi og personalområdet
 • har bransjekunnskap om serviceledelse og kjennskap til betydningen av å lede service innen forskjellige yrkesfelt
 • har kunnskaper om hvordan man kan oppdatere yrkesfaglig kunnskap innen serviceledelse
 • har kunnskaper om betydningen av serviceledelse i et samfunns– og verdiskapningsperspektiv

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan anvende faglig kunnskap om serviceledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante teknikker og verktøy for økonomistyring, kommunikasjon personaladministrasjon og serviceledelse
 • kan finne informasjon og fagstoff innen økonomi, personal og serviceledelse som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon innen økonomi, personal og serviceledelse og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har forståelse for yrkes– og bransjeetiske prinsipper innen å lede mennesker som gir av seg selv gjennom å yte service internt og eksternt
 • har utviklet en etisk grunnholdning basert på regel– og lovverk i utøvelse av serviceledelse
 • kan utføre serviceledelse etter utvalgte målgruppers behov, både internt og eksternt
 • kan anvende kunnskap og ferdigheter på et bredt spekter av økonomiske problemstillinger etter utvalgte målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner til egne medarbeidere, øvrige medarbeidere og eksterne målgrupper – de eksterne kundene
 • kan utvikle arbeidsmetoder for serviceleveranse og økonomistyring som har relevans for yrkesutøvelsen

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv innen ulike organisasjoner.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Servicelederskolen gir deg grundige, praktiske kunnskaper i faget ledelse og kvalifiserer deg for stilling som mellomleder i en serviceorientert virksomhet.

Kvalifikasjon/tittel

Servicelederskolen

Alle utdanninger innen