Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

41500

Studieform

Nettstudium

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Vår fagskoleutdanning, Saksbehandler, er rettet mot deg som ønsker en jobb der du deltar i beslutningsprosesser. Utdanningen gir deg kunnskap om statsrett og forvaltningsrett, sentrale lover som Grunnloven, forvaltningsloven og offentleglova, saksbehandlingsregler og arkiv.

Du lærer å vurdere om vedtak oppfyller kravet til «forsvarlig saksbehandling» iht forvaltningsloven. Du lærer også om habilitet og taushetsplikt, om hvordan partene skal kunne ivareta sitt eget beste og prosesser for klagebehandling. Du vil få trene på å saksbehandle ulike caser og virkelige saker med bruk av juridisk metode og relevant regelverk. Du får også trening i å bruke programvarer innen saksbehandling og arkiv.

Gjennomføring:
  • Nettstudier: denne utdanningen tilbys kun som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart august

Last ned informasjon om Saksbehandler

Opptakskrav

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Opptaksinformasjon

NKI har studiestart hver dag, hele året. Når vi har registrert din bestilling, mottar du passord til Nettskolen - og du er i gang!

Karrieremuligheter

Saksbehandlere arbeider innen mange fagområder og utdanningen kan gjøre deg kvalifisert for å jobbe innenfor:

  • helse
  • eldreomsorg
  • NAV
  • utdanning
  • plan- og bygningsrett
  • utlendingsrett
  • miljørett

For å nevne noen områder.

Kvalifikasjon/tittel

Saksbehandler

Alle utdanninger innen