Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

46100

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Resepsjonsledelse er en fagskoleutdanning for alle som ønsker å arbeide med drift og ledelse av resepsjonen i et hotell eller annen overnattingsvirksomhet. Studiet passer for folk uten erfaring fra overnattingsbransjen så vel som erfarne hotellmedarbeidere som ønsker å kvalifisere seg for internt opprykk.

Studentene skal etter endt utdanning være i stand til å arbeide og delta i ledelse av en hotellresepsjon. I tillegg til selve resepsjonsfaget, fokuserer utdanningen på arbeidsoppgaver innen serviceledelse og markedsføring. Studentene vil dessuten tilegne seg en grunnleggende forståelse av reiselivsproduktet generelt og overnattingsproduktet spesielt.

Etter å ha fullført denne utdanningen, skal du blant annet:

  • Ha kunnskap om hotellfaglige begreper, prosesser og verktøy som anvendes i utøvelse av ledelse av en hotellresepsjon.
  • Ha kunnskap om hotellbransjen, hotellers organisering og resepsjonsfaglige oppgaver.
  • Ha forståelse for hotellbransjens rolle som losji- og møteplass for reiseliv og lokalt næringsliv i et samfunns og verdiskapingsperspektiv.
  • Kunne anvende kunnskap om resepsjonsledelse, økonomi og markedsføring i planlegging og daglig drift av en hotellresepsjon.

Undervisningsopplegg

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Opptakskrav

Du kan enten få opptak på bakgrunn av formalkompetanse:

  • Dette gjelder personer med generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv.

Eller på bakgrunn av realkompetanse:

  • Dette gjelder personer som ikke kvalifiserer på bakgrunn av formalkompetanse, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring, og som er 23 år eller eldre i opptaksåret.

Vi gjør individuelle vurderinger av om søkers realkompetanse er tilstrekkelig til å kompensere for manglende formalkompetanse.

Karrieremuligheter

Studentene skal etter endt utdanning være i stand til å bidra til ledelsen av en resepsjon i et hotell eller annen overnattingsvirksomhet. Avhengig av tidligere hotellerfaring og størrelsen på hotellet, vil studenten kunne ta et mer eller mindre selvstendig lederansvar. Utdanningen er også relevant for andre typer stillinger innen reiselivet som for eksempel cruiseskip, konferansefasiliteter eller ulike typer turistattraksjoner. Studentene vil med dette studiet også være godt forberedt på resepsjonsarbeid i virksomheter utenfor reiselivet.

Studenter som ønsker en bredere utdanning innen reiseliv etter denne fagskolen, kan søke innpass i NKIs fagskole Reiselivskoordinator.

Utdanningen kan også danne grunnlag for videre reiselivsstudier på bachelornivå.

Kvalifikasjon/tittel

Resepsjonsledelse

Alle utdanninger innen