Regnskapsmedarbeider favoritt ikon

Fagskole
Regnskapsmedarbeider passer for deg som ønsker en direkte jobbkvalifiserende utdanning. Du tilegner deg teoretisk og praktisk kompetanse som er høyt etterspurt i arbeidsmarkedet, og som er aktuell i de aller fleste bedrifter - både i offentlig og privat sektor.

Varighet

Et halvt år

Studietempo

Heltid, Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

59 800

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Regnskapsmedarbeider er en kort og praktisk utdanning som kvalifiserer for arbeid med økonomi- og regnskapsfunksjonen i det moderne næringslivet.

Utdanningen kombinerer opplæring i det regnskapstekniske med lønns- og personalarbeid. Den innbefatter opplæring i fakturering, regnskapsføring, årsavslutning, lønn, økonomi- og personalarbeid.

Vi fokuserer på direkte og praktisk bruk av regnskapsteorien implementert i et regnskapssystem. Dermed får du et fundament som gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet.

Studiet fungerer også utmerket som en omskolering eller etterutdanning. Slike muligheter har vi også tatt høyde for da vi tilbyr utdanningen på kveldstid som et deltidsstudium.

Jobbmuligheter

Utdanningen passer for deg som ønsker jobb i økonomi- og regnskapsfunksjoner. Du får en relevant teoretisk og praktisk utdanning som gjør deg attraktiv for alle typer bedrifter som kjører regnskap. Her er det meget gode jobbmuligheter.

Undervisningsopplegg

 

 • ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Undervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:30 over ett semester.

Undervisningen er lagt opp til at det skal være mulig å kombinere utdanningen med henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

 

 • TO SEMESTRE PÅ KVELDSTID

Utdanningen tilbys også som en deltidsutdanning på kveldstid. Enkelte helgeundervisningsdager kan forekomme.

Undervisningstidene på kveldsskolen er kl. 17:30 - 21:00 to kvelder per uke over to semestre. Kveldsutdanningen er lagt opp til at den skal kunne kombineres med full jobb.

 

 • KLASSEROMSUNDERVISNING MED MAKS 20 ELEVER PER KLASSE

 

Fag:

 • Regnskap
 • Regnskapssystem
 • Lønn og personal

Semesteroppgave

Mot slutten av utdanningen skal dere levere en semesteroppgave. Semesteroppgaven omfatter føring av et fullstendig regnskap der du bygger opp en regnskapsperm. Gjennom arbeidet med oppgaven skal du benytte kompetansen du har fått innen de ulike emnene. Slik gir semesteroppgaven et helhetlig bilde av din kompetanse ved endt utdanning.

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.
 • Vi tilbyr et gratis, men obligatorisk forkurs i IT. Dette er nettbasert og gis tilgang til rett etter studiestart.
 • Obligatorisk regnskapstest

Alle studenter må på oppstartsdagen gjennomføre en regnskapstest. Regnskapstesten er skriftlig og tar 60 minutter.

Dersom du ikke består testen, er det obligatorisk med et forkurs i regnskap (16 timer). Forkurset koster kr. 1 500 og legges inn i timeplanen i tillegg til undervisning i andre fagområder. Kostnaden for forkurset i regnskap kommer i tillegg til oppgitt pris for studiet. 

Opptaksinformasjon

 • Vi har rullerende opptak. Det betyr at vi behandler innkomne søknader helt frem til studiestart.

Kvalifikasjon/tittel

Regnskapsmedarbeider