Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

1

Kostnader

59800

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Vår fagskoleutdanning, Regnskapsmedarbeider, gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å utføre regnskapet på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.

Utdanningen fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet grunnleggende regnskapsteori, behandling av innkommende og utgående pengestrømmer i regnskapssystemet og lønnskjøring i Vismaprogrammet Tripletex. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning.

Dette får du:

  • En grunnleggende innføring i regnskap med bokføring og lover og regler
  • Innføring i lovverket for regnskap og lønnsområdet
  • Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem
  • Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag en i en bedrift

Når du har fullført utdanningen, Regnskapsmedarbeider, har du mulighet til å fortsette videre ved å ta andre semester på utdanningen, Regnskapskonsulent. Denne utdanningen gir 30 studiepoeng, og går enda mer i dybden på regnskapsfaget. Du vil også få en unik mulighet til å gå ut i praksis, noe som gir verdifull kompetanse på CV-en.

Dersom det, på grunn av corona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil du kunne gjennomføre utdanningen nettbasert. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

Gjennomføring:
  • Stedbasert: denne utdanningen har fast oppstart og tilbys stedbasert i Oslo (heltid) - neste studiestart august 2021
  • Nettstudier: denne utdanningen tilbys også som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart august 2021

Undervisningsopplegg

STUDIESTART STEDBASERT

Studieoppstart i Oslo og Trondheim: 20. august

Dersom det, på grunn av corona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil du kunne gjennomføre utdanningen nettbasert. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Regnskapsmedarbeider tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Undervisningen er lagt opp slik for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

STUDIESTART NETTUTDANNING

Nettutdanning høst 2020: 27. august

TO SEMESTRE PÅ NETT

Utdanningen som Regnskapsmedarbeider tilbys også som en nettutdanning over to semestre.

Opptakskrav

Last ned opptakskrav her

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Opptaksinformasjon

  • Vi har rullerende opptak. Det betyr at vi behandler innkomne søknader helt frem til studiestart.

PRIS

Stedbasert: Kr 59.800,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Nettstudier: Kr 41.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Lærebøker kommer i tillegg.

Regnskapsmedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Karrieremuligheter

Denne utdanningen gir deg en etterspurt kompetanse som vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innen regnskap og økonomi. Du vil etter endt utdanning kunne jobbe med generell regnskapsføring og enkel lønnskjøring i privat og offentlig sektor. Mange får jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå.

Kvalifikasjon/tittel

Regnskapsmedarbeider

Alle utdanninger innen