Regnskapskonsulent favoritt ikon

Fagskole
Ønsker du å jobbe innenfor regnskap og økonomiarbeid? Med utdanningen Regnskapskonsulent får du teoretisk og praktisk kompetanse som er høyt etterspurt i arbeidsmarkedet, og som er aktuell i de aller fleste bedrifter - både i offentlig og privat sektor.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Kostnader

102 800

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen gjør deg kvalifisert til jobb innenfor regnskap og økonomiarbeid i privat og offentlig sektor. Du vil lære å føre et fullstendig regnskap som avsluttes med årsoppgjør og utfylling av næringsoppgave. Dette inkluderer arbeid med skatteutregning, kontantstrømoppstilling og regnskapsanalyse. Du vil også lære logistikk, varelager, ordre og fakturering. I andre semester skal dere ha et praksisopphold.

 

Jobbmuligheter

Gjennom utdanningen får du en allsidig kompetanse og vil være kvalifisert for et bredt spekter av jobber innenfor regnskap og økonomi. Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med regnskapsføring, årsavslutning, skatteregnskap, analyser og budsjettering samt lønnskjøringer.

Undervisningsopplegg

 • TO SEMESTRE PÅ DAGTID

 

Undervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:30 over to semestre.

Undervisningen er lagt opp til at det skal være mulig å kombinere utdanningen med henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

 

 • KLASSEROMSUNDERVISNING MED MAKS 20 ELEVER PER KLASSE

 

Fag:

 • Regnskap 1 og 2
 • Regnskapssystem 1 og 2
 • Semesteroppgave 1 og 2
 • Årsregnskap
 • Økonomistyring
 • Praksis

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.
 • Vi tilbyr et gratis, men obligatorisk forkurs i IT. Dette er nettbasert og gis tilgang til rett etter studiestart.
 • Obligatorisk regnskapstest

Alle studenter må på oppstartsdagen gjennomføre en regnskapstest. Regnskapstesten er skriftlig og tar 60 minutter.

Dersom du ikke består testen, er det obligatorisk med et forkurs i regnskap (16 timer). Forkurset koster kr. 1 500 og legges inn i timeplanen i tillegg til undervisning i andre fagområder. Kostnaden for forkurset i regnskap kommer i tillegg til oppgitt pris for studiet. 

Opptaksinformasjon

 • Vi har rullerende opptak. Det betyr at vi behandler innkomne søknader helt frem til studiestart.

Kvalifikasjon/tittel

Regnskapskonsulent