Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Kostnader

79500

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Ønsker du en praktisk rettet utdannelse innen regnskap og økonomi som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet? Nettstudiet Regnskapskonsulent gir deg en bred teoretisk og praktisk kompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt utdannelse

Utdanningen Regnskapskonsulent er utviklet på bakgrunn av arbeidsmarkedet behov, og fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Denne fagskoleutdanningen innen regnskap gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å kunne jobbe i en økonomi- eller regnskapsavdeling.

Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du komme tettere på regnskapsbransjen gjennom emnet Bransjekunnskap. Les mer om dette under Bransjekunnskap. 

Dette får du:

 • Du lærer å utføre regnskap på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.
 • Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag én i en bedrift
 • Alle våre studenter vil få god innføring i bruk av Tripletex 
 • En grunnleggende innføring i regnskap med bokføring, lover og regler
 • Innføring i lovverket for lønnsområdet
 • Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem
 • Et godt grunnlag for å kunne foreta et fullstendig årsoppgjør, med beregning av utsatt skatt og betalbar skatt
 • Gjennomgang og innføring i analyser, kontantstrøm og budsjettering
   

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekruttere. 

Undervisningsopplegg

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Opptakskrav

 

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Karrieremuligheter

Du har kompetanse til å jobbe som mellomleder og kunne veilede medarbeidere innen regnskapsføring, lønnsarbeid og bruk av administrativ programvare. Mange av våre studenter har fått jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling i en bedrift eller i et regnskapsbyrå, og får titler som regnskapskonsulent, regnskapsmedarbeider, fagkonsulent - lønn, rådgiver, junior controller. Mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret og rekrutterer ansatte direkte fra oss.

Kvalifikasjon/tittel

Regnskapskonsulent

Alle utdanninger innen